FDA wykazało skuteczność Evusheld wobec wariantu Omicron

Niezależne badanie przeprowadzone przez Amerykańską Federację ds. Żywności i Leków (FDA) wykazało skuteczność Evusheld wobec wariantu Omicron.

Dane wykazały, że połączenie tixagevimab i cilgavimab, przeciwciał wchodzących w skład preparatu Evusheld, zachowuje aktywność neutralizującą wobec wariantu Omicron.
Testy zostały przeprowadzone przez niezależne Centrum Oceny i Badań Biologicznych FDA przez badaczy z Therapeutics Research Team jako jedna z odpowiedzi rządu USA na pandemię Covid-19.

Dane pochodzą z testów neutralizacji pseudowirusa zawierającego białko S wariantu Omicron.
Chociaż w testach zaobserwowano pewne zmniejszenie aktywności neutralizującej w odniesieniu do preparatu Evusheld, aktywność ta pozostaje na poziomie obserwowanym w przypadku przeciwciał pobranych od pacjentów, którzy wyzdrowieli po COVID-19.
Łącząc dwa silne przeciwciała o różnych i uzupełniających się działaniach skierowanych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Evusheld został zaprojektowany w celu uniknięcia potencjalnej oporności na pojawiające się nowe warianty wirusa.
Dane te zwiększają liczbę dowodów na to, że Evusheld zachowuje aktywność wobec wszystkich testowanych wariantów budzących obawy do tej pory.

Preparat Evusheld firmy AstraZeneca (tiksagewimab i cilgawimab) – połączenie długo działających przeciwciał (LAAB) – został zatwierdzony do stosowania w ramach EUA w USA w profilaktyce przedekspozycyjnej (zapobiegania) COVID-19, a jego pierwsze dawki mają być dostępne już wkrótce.

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała pozwolenie w trybie EUA na stosowanie preparatu Evusheld u osób dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 40 kg), z umiarkowanym do ciężkiego upośledzeniem odporności spowodowanym występowaniem chorób współistniejących lub przyjmowaniem leków immunosupresyjnych, ponieważ osoby te mogą nie uzyskać odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie przeciwko COVID-19, a także u osób, u których szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest zalecane. U osób otrzymujących preparat nie powinno aktualnie występować zakażenie ani nie powinny one w ostatnim czasie być narażone na kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

Evusheld jest to jedyna terapia przeciwciałami dopuszczona w USA do stosowania w profilaktyce przedekspozycyjnej przeciwko COVID‑19 oraz jedyne przeciwciało przeciwko COVID‑19 podawane w dawce domięśniowej (150 mg tiksagewimabu i 150 mg cilgawimabu).

Uważa się, że około 2% światowej populacji stanowi grupę zwiększonego ryzyka wystąpienia niedostatecznej odpowiedzi na szczepionkę przeciwko COVID‑19. Są to między innymi osoby z nowotworami krwi lub innymi nowotworami leczonymi chemioterapią, pacjenci dializowani, a także osoby przyjmujące leki po przeszczepieniu narządów lub leki immunosupresyjne w przypadku schorzeń takich jak stwardnienie rozsiane i reumatoidalne zapalenie stawów.