Piotrowska-Rutkowska: apteki mają szansę stać się lokalnymi centrami usług zdrowotnych

Lodz 30.11.2015. Prezes Okregowej Rady Aptekarskiej w Lodzi Elzbieta Piotrowska Rutkowska. Fot. Krzysztof Jarczewski

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, specjalnie dla ISBzdrowie podsumowuje rok 2021

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem mijającego roku jest wprowadzenie Ustawy o zawodzie farmaceuty, która stała się fundamentem dla zmieniającej się roli farmaceutów i aptek w systemie ochrony zdrowia. Aktualnie z niecierpliwością czekamy na kolejne akty wykonawcze umożliwiające w pełni wykorzystanie naszego potencjału zawodowego i posiadanych kwalifikacji. Dzięki ustawie o zawodzie apteki mają szansę stać się lokalnymi centrami usług zdrowotnych świadczonych na rzecz pacjentów i przestać być kojarzone wyłącznie z funkcją dystrybucyjną. Ustawa jest także podstawą dla wdrożenia projektu pilotażu przeglądów lekowych. Odpowiednie rozporządzenie w tej kwestii jest już opracowane, w najbliższym czasie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z założeniami, projekt będzie prowadzony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i obejmie pacjentów szczególnie narażonych na zjawisko występowania niekorzystnych interakcji lekowych.

Kolejnym ważnym dla farmaceutów dokumentem, który powstał w tym roku, jest raport Ministerstwa Zdrowia dotyczący opieki farmaceutycznej. W dokumencie zaprezentowano 7 usług kluczowych dla systemu ochrony zdrowia które, wzorem innych europejskich państw, mogą z powodzeniem być realizowane przez polskich farmaceutów. Usługi dotyczą m.in.: porad w przypadku drobnych dolegliwości, wystawienia recepty kontynuowanej czy wsparcia pacjentów w zakładaniu Internetowego Konta Pacjenta.

Należy również podkreślić, że dzięki ustawie o zawodzie, także farmaceuci zatrudnieni w aptekach szpitalnych mogą wykonywać swój zawód w dużo szerszym zakresie. Ustawa umożliwia realny wpływ na bezpieczeństwo farmakoterapii pacjenta hospitalizowanego i podnosi prestiż, niedocenianego do tej pory, zawodu w placówkach leczniczych.
Bardzo ważnymi kwestiami, które bezpośrednio wpływają na pracę farmaceutów szpitalnych, a które zostały wypracowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, jest powołanie zespołu ds. farmacji klinicznej i szpitalnej. Jego jest opracowanie rozwiązań dotyczących rozwoju zawodowego tej grupy farmaceutów. Dzięki konstruktywnemu dialogowi i deklaracjom ze strony resortu zdrowia, w przyszłym roku farmaceuci szpitalni otrzymają również wyższe wynagrodzenia.

Jednym z naszych priorytetów jest umocnienie roli farmaceutów szpitalnych w systemie, dlatego w tym roku Naczelna Rada Aptekarska podpisała porozumienie o współpracy z Polską Federacją Szpitali. Głównymi założeniami dokumentu są m.in. wypracowanie standardów certyfikujących jednostki dążące do rozwoju aptek szpitalnych, przekazywanie decydentom, dyrektorom i menedżerom szpitali, rzetelnych informacji dotyczących wpływu farmaceutów szpitalnych i klinicznych na efektywność ekonomiczną placówek czy prowadzenie działań zacieśniających współpracę na linii farmaceuta-lekarz w szpitalu.

Trwająca pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła również aktywne włączenie farmaceutów w proces szczepień. Dzięki nadaniu nowych uprawnień i poszerzeniu kwalifikacji, w ciągu niespełna 5 miesięcy, farmaceuci zaszczepili ponad 350 tys. pacjentów. Aktualnie w systemie jest już ponad 1200 aptek, które wspierają Narodowy Program Szczepień. Z niecierpliwością czekamy także na poszerzenie uprawnień farmaceutów o szczepienia przeciw grypie. W ostatnim czasie, duże emocje środowiska wzbudziły dwa ministerialne projekty rozporządzeń dotyczące wymogów lokalowych i wykazu pomieszczeń w aptekach realizujących szczepienia. Wspólnie z resortem zdrowia pracujemy nad rozwiązaniami, które uelastycznią proponowane zapisy, dostosowując je do możliwości aptek, bez spadku jakości i bezpieczeństwa realizowanych szczepień.

Bardzo ważnym wydarzeniem tego roku są bez wątpienia obchody 30-lecie samorządu zawodu farmaceuty. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, uroczysty jubileusz odbył się w formie hybrydowej. W trakcie eksperckiej debaty, prezentując przygotowany na tę uroczystość film, zwróciliśmy szczególną uwagę na historię samorządu oraz odnieśliśmy się do czekającej nas przyszłości, która z pewnością będzie się dynamicznie zmieniać. Głęboko wierzę, że nadchodzący rok będzie dla farmaceutów pomyślny.