Członkowie Rady Medycznej złożyli rezygnację

Trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej złożyło na ręce premiera Mateusza Morawieckiego rezygnacje z doradzania rządowi w sprawie epidemii COVID-19 – podała Polska Agencja Prasowa.

W radzie pozostał jej przewodniczący prof. Andrzej Horban, prof. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Artur Zaczyński z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz prof. Tomasz Laskus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

Główny powodem tej decyzji jest to, że pomimo jasnych wytycznych przekazywanych premierowi i ministrowi zdrowia, że należy m.in. wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla części grup zawodowych czy obostrzenia, nie było to respektowane, ani uwzględnianie w działaniach rządu. Część rekomendacji nie była zaś w ogóle publikowana – napisali członkowie Rady.

Kolejnym powodem była sprawa małopolskiej kurator oświaty. Barbara Nowak w wywiadzie radiowym nazwała szczepienia „eksperymentem medycznym”. Rada domagała się jej dymisji do której nie doszło.

Rada Medyczna została powołana w listopadzie 2020 roku jako organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego (https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-preze/7954,Rada-Medyczna-do-spraw-COVID-19-przy-Prezesie-Rady-Ministrow.html.).

Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych – takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju.

Członkowie Rady Medycznej

prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

​​​​​prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Laskus
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych

​​​​​​prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych

prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Pyrć
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ

prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Gdański Uniwersytet Medyczny, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej

dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii

dr n med. Artur Zaczyński
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wice Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży