Rząd chce przyjąć uchwałę ws. planu rozwoju sektora biomedycznego na lata 2021-2030

Rząd planuje przyjęcie uchwały ws. planu rozwoju sektora biomedycznego na lata 2021–2030, którego celem jest osiągnięcie przez Polskę pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały w tej sprawie planowane jest na I kw. 2022 r.

„Sektor biomedyczny jest definiowany jako sektor strategiczny, i jako taki powinien być aktywnie wspierany przez rząd, a realizowane inicjatywy będą ukierunkowane na koordynacje działań i wsparcie budowy ekosystemu przyjaznego dla rozwoju sektora biomedycznego” – czytamy w wykazie.

Nadrzędnymi celami planu są:
1) poprawa bezpieczeństwa lekowego;
2) zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów;
3) poprawa stanu zdrowia pacjentów;
4) optymalizacja systemu ochrony zdrowia.

Plan dotyczy potrzeb sektora ochrony zdrowia i jego realizacja skoncentrowana będzie na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym i mającym realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów, podano także.

Za priorytetowe kierunki rozwoju sektora biomedycznego zostały uznane:
– medycyna celowana/personalizowana;
– medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;
– narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.