Prezes NRL apeluje o zawieszenie współpracy z instytucjami rosyjskimi

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zwrócił się z apelem do Rektorów Prezydentów, Prezesów, Dyrektorów Uczelni Medycznych, Medycznych Towarzystw Naukowych, Instytutów Badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności.

„Wszyscy żyjemy tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie. Brutalna inwazja Federacji Rosyjskiej na niezależne państwo zasługuje na jednoznaczne potępienie. Życie tracą niewinni ludzie. Ogrom cierpienia fizycznego i psychicznego nikogo nie pozostawia obojętnym. Dotyczy to również lekarzy i całego środowiska medycznego” – pisze
Andrzej Matyja, Prezes NRL.

„Na naszych oczach dokonuje się akt negacji wszystkiego, o co codziennie walczą medycy na całym świecie – czyli obrony zdrowia i życia każdego człowieka. Dlatego uważam, że mamy moralny obowiązek nie tylko pomagać Ukraińcom w każdy możliwy sposób (co już się dzieje), ale także dać wyraz naszemu oburzeniu w formie izolacji rosyjskich instytucji, by w ten sposób zademonstrować sprzeciw wobec wojny rozpętanej przez Federację Rosyjską.

Apeluję więc do Was – Szanowni Państwo – o zawieszenie współpracy z instytucjami rosyjskimi, a także powstrzymanie się od nawiązywania nowych kontaktów na polu naukowym. Niech najeźdźcy naszego sąsiada, niepodległego, wolnego kraju dotkliwie odczują w każdej sferze – od militarnej przez polityczną, ekonomiczną po naukową – jak bardzo potępiamy ich zamach na niewinnych ludzi” – kontynuuje Matyja.

Na apel już odpowiedziało Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów.