MZ powołano Radę Organizacji Pacjentów

Minister zdrowia powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów. Rada będzie konsultować projekty legislacyjne. To pierwsze w historii powołane gremium w Ministerstwie Zdrowia składające się z reprezentantów organizacji pacjentów.

„To historyczna chwila. Nigdy wcześniej przy ministrze zdrowia nie było takiej Rady” – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. – „Włączamy Państwa w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia. Najważniejszym celem Rady będzie konsultowanie projektów legislacyjnych. To dowód na to, że pacjentocentryzm nie jest tylko deklaracją, ale naszym priorytetem”.

Rada liczy 15 osób powołanych na 5 lat. Kandydatów zgłaszały największe ogólnopolskie organizacje pacjentów, zarejestrowane od co najmniej 5 lat. W sumie zgłoszono 55 kandydatów, spośród nich do Rady wybrano następujące osoby:

1. Elżbieta Oleksiak – Polski Związek Niewidomych;

2. Krystyna Wechmann – Federacja Stowarzyszeń Amazonek;

3. Ks. Arkadiusz Nowak – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;

4. Joanna Pietrusiewicz – Fundacja Rodzić po Ludzku;

5. Jacek Hołub – Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”;

6. Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskich;

7. Aleksandra Rudnicka – Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS;

8. Paweł Wójtowicz – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę;

9. Magdalena Kołodziej – Fundacja MY Pacjenci;

10. Urszula Jaworska – Fundacja Urszuli Jaworskiej;

11. Anna Śliwińska – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków;

12. Piotr Fonrobert – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST;

13. Małgorzata Durka – Związek Stowarzyszeń Koalicja „Na Pomoc Niesamodzielnym”;

14. Piotr Dąbrowiecki – Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na astmę alergie i POCHP;

15. Dorota Korycińska – Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej, Alivia – Fundacja Onkologiczna, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacja OmeaLife.

Przewodniczącym Rady został ks. Arkadiusz Nowak, a wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej.