Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 8-13 maja.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Biotech na giełdzie: Spółki biotechnologiczne notowane na warszawskiej giełdzie są dziś warte blisko 8 mld zł, informuje BioForum, organizacja grupująca firmy sektora. Warszawski parkiet opanowały przede wszystkim firmy z branży farmaceutycznej i diagnostyczno-laboratoryjnej. Jest to nie tylko konsekwencja pandemii, która uwypukliła znaczenie sektora biotechnologii medycznej, ale także trwającego od wielu lat ogólnoświatowego trendu wzrostowego. Ten obszar biotechnologii, choć obarczony największym ryzykiem, zawsze był dla inwestorów atrakcyjny z uwagi na wysokie potencjalne zyski i płynący tu strumień finansowania publicznego, podano w komunikacie. „Pandemia COVID19 zamieszała nie tylko na globalnym, ale i polskim rynku biotechnologii” – skomentowała Małgorzata Suska, dyrektor wykonawczy BioForum (związku firm biotechnologicznych i organizatora konferencji CEBioForum2022). „Na rynku NewConnect biotechnologia była drugą branżą pod względem wielkości obrotów” – dodała. 25-26 maja br. w Warszawie odbędą się targi CEBioForum 2022. ISBzdrowie jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Pandemia: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 5-11 maja wyniosła 3 902. Od początku pandemii łącznie wykonano 54 345 090 szczepień, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 001 893 osoby. Od 5 do 11 maja wykonano ponad 67 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 36,2 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 462 330, zaszczepionych dawką przypominającą – 11 760 819, a trzecią dawką (osoby z obniżoną odpornością) – 224 524.

Naczelna Rada Lekarska: Delegaci z całej Polski zdecydowali, że nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dotychczasowy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski, który kandydował z programem pod hasłem „Samorząd przyszłości”. Łukasz Jankowski wygrał z prezesem minionej kadencji NRL Andrzejem Matyją stosunkiem głosów 252 do 192. W prezentacji poprzedzającej głosowanie Łukasz Jankowski podkreślał, że konieczne jest wzmacnianie środowiska lekarskiego poprzez rozwój silnego i nowoczesnego, odpowiadającego potrzebom lekarzy samorządu zawodowego.

Podmioty lecznicze: Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych powinien być procedowany w trybie odrębnym, uważa minister zdrowia Adam Niedzielski. W związku z tym wystąpił do premiera z wnioskiem w tej sprawie. Procedowanie projektu w trybie odrębnym ma co do zasady przyśpieszyć prace nad dokumentem.

Otyłość: Novo Nordisk ogłasza inicjatywę Akcelerator opieki nad pacjentem z otyłością, która ma zrewolucjonizować sposób, w jaki diagnozowana i leczona jest otyłość w Polsce. W ramach Akceleratora start-upy i scale-upy z branży zdrowia cyfrowego, z Polski i nie tylko, do 31 lipca 2022 r. za pośrednictwem strony www.novonordisk.pl mogą zgłaszać projekty, które zapewnią łatwe i dostępne świadczenia opieki zdrowotnej osobom chorującym na otyłość w Polsce. Wybrane projekty otrzymają finansowanie od Novo Nordisk.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Hurtownie farmaceutyczne: Pracodawcy RP przekazali stanowisko do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. W piśmie podkreślono, że z uwagi na systematyczne podnoszenie poziomu wyszczepialności społeczeństwa, konieczne jest wprowadzanie rozwiązań systemowych, które będą umożliwiały zawodom medycznym oraz pacjentom uzyskanie łatwiejszego dostępu do szczepionek. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do poszerzenia kategorii leków, które praktyki lekarskie mogą nabywać z hurtowni farmaceutycznej.

ROZWÓJ BIZNESÓW

MedApp: Odnotował 0,68 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,97 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1,94 mln zł rok wcześniej.

Blirt: Firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości enzymów i odczynników wykorzystywanych w globalnej diagnostyce, zmieniła strukturę właścicielską. Międzynarodowe przedsiębiorstwo biotechnologiczne Qiagen kupiło ponad 96% akcji Blirt. Qiagen zaoferował 16,28 zł za akcję. Zapłacił 262,9 mln zł za 92,1-proc. pakiet, którego znacząca część należała do Mariana Popinigisa i kontrolowanej przez niego spółki N50 a także trójki osób z najwyższego kierownictwa Blirtu, w tym członków zarządu Krzysztofa Kura i Tomasza Wrzesińskiego. Ponadto Qiagen odkupił 4,2% udziałów od części mniejszościowych akcjonariuszy za 11,9 mln zł.

Neuca: Clinscience z Grupy Neuca podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 51% udziałów w Agati Systems, firmie specjalizującej się w przetwarzaniu danych klinicznych, usługach w zakresie rejestracji badań oraz projektowaniem dedykowanego oprogramowania, podała Neuca. „Firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych (Teksas) oraz oddziały w Indiach (Bangalur i Chennai). Dzięki inwestycji spółki należące do Grupy Neuca zyskują dostęp do technologii RWD (Real World Data) docelowo umożliwiającej lepsze rozumienie danych medycznych, ich analizowanie, organizowanie oraz budowanie większej wartości dla pacjenta na bazie ww. kompetencji” – czytamy w komunikacie.

SyVento: Planuje w 2023 otworzyć nowy zakład produkcyjny w Skawinii pod Krakowem – Biotechnologiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe w standardzie cGMP, pozwalające wytwarzać sterylne produkty lecznicze. Zatrudnienie znajdzie w nim niemal 100 osób, z czego ponad 30 w dziale R&D. Inwestycja umożliwi realizację projektów związanych z opracowaniem, rozwojem i produkcją preparatów zawierających kwasy nukleinowe oraz generycznych i innowacyjnych leków w oparciu o formulacje liposomowe. SyVento jest polską firmą biotechnologiczną, która oferuje zaawansowane technologicznie, innowacyjne rozwiązania zamykania substancji aktywnych w nanonośnikach lipidowych, mających zastosowanie w kluczowych kategoriach leków opartych o substancje drobnocząsteczkowe, kwasy nukleinowe (w tym szczepionki mRNA), białka i peptydy, a także w diagnostyce i terapii nowotworowej.

CVI Dom Maklerski: Zainwestował 8,7 mln euro w obligacje jednego z graczy na rynku farmaceutycznego w Rumunii – Marcos Provit. Marcos Profit osiada łącznie 100 aptek na tamtejszym rynku, działając również na rynku hurtowym. Wyemitowane obligacje korporacyjne, pozwolą na przyspieszenie rozwoju firmy. Obligacje były oferowane w ramach oferty prywatnej, która została w całości objęta przez fundusze private debt zarządzane przez CVI.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

MedApp: Wyłącznym dystrybutorem MedApp CarnaLife Holo – systemu wizualizacji 3D danych medycznych – na terytorium Czech, Słowacji, Węgier i Finlandii została Promedica Praha Group – jeden z wiodących dystrybutorów rozwiązań medycznych, którego historia biznesowa sięga roku 1991. MedApp otrzymała właśnie pozytywną decyzję o przyznaniu grantu ze środków europejskich na rozpoczęcie procesu wejścia na rynek meksykański w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie: 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Projekt o wartości 180 tys. zł (wsparcie gotówkowe 120 tys. zł) będzie realizowany przy współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), a jego celem jest wypracowanie skutecznej strategii wejścia do Meksyku przy wsparciu zagranicznych biur PAIH. Ponadto MedApp, współpracując firmą Parexel, przygotowuje się również do złożenia wniosku o certyfikację rozwiązania CarnaLife Holo w amerykańskim urzędzie FDA, co jest niezbędnym warunkiem wejścia na największy rynek medyczny na świecie, jakim są Stany Zjednoczone.

Medinice: Otrzymało ochronę patentową od Urzędu Patentowego Indii na wynalazek „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej wraz z systemem do aktywnego odmrażania” (CoolCryo), podała spółka. Wynalazek ten posiada już przyznany patent w USA i Europie.

Holo4Med: Polski startup Holo4Med od maja 2021 roku prowadzi pilotaż umożliwiający zdalną teleporadę z wykorzystaniem video rozmowy i urządzeń wspierających dzięki autorskiej platformie telemedycznej MediHelp. „Możliwość kontaktu z pacjentem w formie video jest zupełnie inną jakością pracy dla lekarza, ale także daje ogromny komfort pacjentowi w porównaniu z rozmową głosową. Projektując platformę MediHelp na pierwszym miejscu stawialiśmy na prostotę użytkowania i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Jak do tej pory w całej Europie z naszego rozwiązania skorzystało już kilkaset tysięcy osób” – powiedział CEO Holo4Med Robert Król.

Healthnomic: Firma z branży medtech z siedzibą w Warszawie, będąca właścicielem autorskiej platformy cyfrowej Omnihealth do zdalnej diagnostyki chorób cywilizacyjnych człowieka, niebawem rozpocznie proces produkcji urządzenia SnoreOff przeznaczonego do objawowego niwelowania skutków chrapania metodą EPAP. Urządzenia zostaną przeznaczone do przeprowadzenia testów. Spółka kontynuuje również prace nad finalną wersją autorskiego poligrafu Apnomic GX3. Urządzenie SnoreOff autorstwa Healthnomic zostało stworzone w oparciu o metodę EPAP (ang. Expiratory Positive Airway Pressure). Jest to coraz popularniejsza metoda leczenia pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech senny lub chrapanie proste. Jest to niewielki element w formie pudełeczka z krótkimi tunelami wprowadzonymi do nozdrzy. W trakcie wdechu urządzenie pozwala na swobodny przepływ powietrza. Specjaliści Healthnomic przygotowują się obecnie do rozpoczęcia procesu produkcji 500 sztuk urządzenia, które zostaną przeznaczone do finalnych testów na wybranej grupie osób. W międzyczasie trwają prace nad wyborem podmiotu, który zajmie się produkcją seryjną SnoreOff.

Biomed Lublin: Otrzymał pozwolenie Krajowej Agencji Leków i Wyrobów Medycznych w Rumunii na import szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, podała spółka. Pozwolenie dotyczy 8 000 opakowań szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 i zostało wydane na okres 12 miesięcy w odpowiedzi na wniosek Dyrekcji Leków, Urządzeń i Technologii Medycznych w ramach Ministerstwa Zdrowia Rumunii.

Ryvu Therapeutics: Podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) zaprezentowane zostaną trzy postery pokazujące najnowsze dane kliniczne dla programu RVU120 (SEL120) z badania fazy 1b eskalacji dawki, prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), jak również dane kliniczne z badania fazy 1/2 programu SEL24(MEN1703) u pacjentów z AML z mutacjami genów IDH1/2. Konferencja odbędzie się w dniach 9-17 czerwca 2022 r. w Wiedniu oraz online.

FM Logistic i Teva: Jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, podpisały umowę na świadczenie usługi magazynowania. Obsługa logistyczna jest realizowana na platformie w Błoniu, będącej największym centrum magazynowania i dystrybucji produktów farmaceutycznych w Centralnej Europie. Docelowo firma Teva zajmie powierzchnię 7200 m² obejmując jednocześnie 14 500 miejsc paletowych. Projekt rozpoczął się w grudniu 2021 i obejmie 14 500 miejsc paletowych, z których większość jest już gotowa. Obecnie trwa zatowarowanie magazynu. Dzięki outsourcingowi usług logistycznych, firma Teva będzie mogła skoncentrować się na swojej kluczowej działalności, jaką jest dostarczanie pacjentom generycznych i specjalistycznych leków.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)