Narodowy Instytut Kardiologii jako pierwszy w Polsce leczy arytmię serca za pomocą robota

Narodowy Instytut Kardiologii (NIKard) w Warszawie otworzył Oddział Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca. Jest dedykowany osobom z ciężką postacią niewydolności serca, a więc wymagające specjalistycznej opieki kardiologicznej. Opieką na tym oddziale może zostać objętych nawet 200 pacjentów rocznie. Uruchomienie nowego oddziału w NIKard stanowi ostatni etap kilkuletniej inwestycji, w ramach której powstało m.in. nowoczesne Centrum Zaburzeń Rytmu Serca wraz z blokiem elektroterapii.

Oddział Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca składa się z dziewięciu wysokospecjalistycznych stanowisk, na których możliwe jest prowadzenie terapii z wykorzystaniem respiratorów, leczenia nerkozastępczego oraz odpowiednio dobranej terapii dożylnej. Pacjenci będą pod stałym specjalistycznym nadzorem, z wykorzystaniem zarówno stacjonarnych systemów do monitorowania (kardiomonitorów), jak i przenośnych nadajników telemetrycznych.

„Leczenie na tym oddziale dotyczy szczególnej grupy pacjentów będących w zaawansowanym stadium choroby, gdzie rutynowe postępowanie, związane choćby z tradycyjną farmakoterapią, jest niewystarczające. To pacjenci znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, dla których transplantacja serca bądź wszczepienie układu wspomagającego jego pracę często pozostaje ostatnią deską ratunku” – tłumaczy prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

Przeszczepienie serca w dalszym ciągu jest główną metodą leczenia ciężkiej niewydolności tego narządu. Nowe systemy mechanicznego wspomagania lewokomorowego, a więc tzw. LVAD zwiększyły możliwości leczenia ciężko chorych pacjentów. Dzięki tej nowoczesnej metodzie pacjenci zyskują szansę na powrót do aktywnego życia poza szpitalem.

Czym jest LVAD? To system długotrwałego wspomagania lewokomorowego stosowany u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, który pozwala choremu doczekać do terminu operacji. Może być również stosowany jako terapia docelowa u pacjentów z przeciwwskazaniami do transplantacji.

„Pompa wszczepiana jest do lewej komory serca, co umożliwia wspomaganie pracy narządu przez okres od kilku tygodni do nawet kilku lat” – wyjaśnia prof. Przemysław Leszek, kierownik Oddziału Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca.

Oddział Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca stanowi część nowopowstałego skrzydła Instytutu – wartość tej inwestycji wynosi ponad 66 mln zł (66 321 186,45 zł). Sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych Instytutu.

W skład nowej części budynku – oprócz Oddziału Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca – wchodzi centralna sterylizatornia wraz ze stacją dekontaminacji medycznej, apteka szpitalna, a także restauracja. Jednak prawdziwym sercem tej inwestycji jest nowoczesne Centrum Zaburzeń Rytmu Serca wraz z blokiem elektroterapii. Obiekt ten wyposażony jest m.in. w system nawigacji robotycznej Stereotaxis Genesis. Narodowy Instytut Kardiologii jest jednym z pierwszych szpitali na świecie oraz pierwszym ośrodkiem w Polsce, który może zaoferować pacjentom korzyści, jakie płyną z zastosowania technologii robotycznej podczas zabiegu ablacji podłoża arytmii serca.

„Szacuje się, że ponad 2 miliony mieszkańców Polski cierpi z powodu zaburzeń rytmu serca. Nieleczona arytmia może znacząco wpłynąć na ryzyko wystąpienia udaru, niewydolności serca oraz nagłego zatrzymania krążenia. Cieszymy się, że możemy współpracować z Narodowym Instytutem Kardiologii, wdrażając pionierskie metody leczenia polskich pacjentów. Z przyjemnością będziemy wspierać dalsze starania Instytutu w zakresie poprawy opieki nad pacjentami oraz rozwoju technologii podczas codziennej pracy klinicznej” – mówi David Fischel prezes amerykańskiej firmy Stereotaxis, który przybył do Polski na uroczystość otwarcia Oddziału Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca NIKard.

Narodowy Instytut Kardiologii jest wiodącą jednostką w Polsce leczącą zaawansowaną niewydolność serca począwszy od leczenia farmakologicznego poprzez zastosowanie wszczepialnych urządzeń długoterminowego wspomagania krążenia oraz transplantację serca. Operacje przeszczepienia serca wykonywane są u pacjentów kwalifikowanych zarówno w trybie planowym, jak i pilnym, w tym chorych, u których z powodu schyłkowej niewydolności serca konieczne było wszczepienie mechanicznego wspomagania krążenia.

Od 2001 r., tj. od wprowadzenia w Instytucie programu transplantacji serca przeprowadzono ich ponad 650. W samym 2022 r. wykonanych zostało 26 operacji przeszczepienia serca.

NIKard jest jednym z głównych polskich ośrodków w codziennej praktyce zajmujących się zagadnieniem mechanicznego wspomagania krążenia. Dysponuje doświadczonym zespołem oraz szerokim zakresem urządzeń do krótko-, średnio- i długoterminowego wspomagania serca.

Od 2013 r. w Instytucie wszczepionych zostało ponad 130 systemów LVAD. Obecnie pod opieką ambulatoryjną Instytutu pozostaje ponad 50 pacjentów z wszczepionym wspomaganiem lewokomorowym.