Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny otrzymał Szwed Svante Pääbo. Uhonorowano w ten sposób jego odkrycia dotyczące genomów wymarłych homininów i ewolucji człowieka. Pääbo ustanowił również nową dziedzinę naukową – paleogenomikę, która opisuje różnice genetyczne między żyjącymi obecnie ludźmi a wymarłymi hominidami.

Dziennik Gazeta Prawna
–NFZ ma przejąć wydatki w wysokości od 7 mld zł do nawet kilkunastu mld zł, które do tej pory pokrywało Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o częściowe finansowanie szczepień, leczenia hemofilii, HIV/AIDS, ratownictwa medycznego czy leków dla seniorów. Zdaniem ekspertów oznacza to zmniejszenie dostępności świadczeń gwarantowanych za pośrednictwem NFZ o co najmniej 4%.
–Zdaniem Macieja Jakubczyka z portalu GdziePoLek zainteresowanie szczepionkami przeciw grypie jest trzykrotnie mniejsze niż rok temu. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, że w tym roku preparaty przeciwko grypie nie są bezpłatne, jedynie refundowane dla pewnych grup pacjentów. Jednocześnie po raz pierwszy od wielu lat na rynku nie brakuje wakcyn, a przyjąć je można nie tylko w przychodniach, lecz także w aptekach.