Przegląd prasy

stos gazet w tle, pośrodku banner z napisem ISBzdrowie przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia na pytanie Związku Powiatów Polskich wynika, że tzw. mechanizmem 16%, gwarantującym dodatkowe pieniądze od NFZ, objętych zostanie ponad 120 lecznic powiatowych i wojewódzkich. W sumie skorzystają z niego 173 placówki. Mechanizm zapewnia wyrównanie jednostkom, które z powodu braku środków nie mogą zrealizować ustawy podwyżkowej.
–Na komisję prawniczą trafił nowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – uwzględniający konsultacje publiczne i opiniowanie. Główne zmiany zakładają udział profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu przed rzecznikiem praw pacjenta, przesunięcie uprawnień do przyznawania akredytacji do ministra zdrowia oraz dwuinstancyjność decyzji autoryzacyjnych.
–Grażyna Cebula-Kubat, specjalistka z zakresu pediatrii i nefrologii, zastąpiła na stanowisku przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztofa Bukiela, pełniącego tę funkcję od 30 lat. Dotychczasowy szef związku nie ubiegał się o reelekcję.

Rzeczpospolita
–Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, w odpowiedzi na interpelację posła Mirosława Suchonia, prace nad zmianą przepisów, które w praktyce mogą uniemożliwiać specjalistom wystawianie recept dla seniorów, jako że pacjent na wystawienie recepty przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej musi wyrazić zgodę za pośrednictwem IKP, a seniorzy rzadko korzystają z tego rozwiązania. Nowe przepisy mają się znaleźć w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.