Rośnie liczba konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych

Coraz więcej Polaków sięga po pomoc psychologów i psychiatrów. Z danych TU Zdrowie wynika, że liczba konsultacji udzielonych w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosła o niemal 40% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

„Ogólna liczba udzielonych porad przez psychiatrów i psychologów rośnie od kilku lat, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Porównując dane za 6 miesięcy z 2022 r. z analogicznym okresem roku poprzedniego – liczba konsultacji wzrosła o 39,3%, w tym dla dorosłych o 34,8%, a dla dzieci aż o 69,8%” – komentuje Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

„Czynnikiem wyzwalającym rosnącą potrzebę opieki psychologicznej była pandemia Covid-19. W tym czasie wielu Polaków musiało zmierzyć się z obawą o utratę zdrowia i życia, a także z cierpieniem po utracie bliskich. Do tego dołączyła niepewność ekonomiczna będąca skutkiem wprowadzanych ograniczeń. Po dwóch latach i kolejnych falach pandemii doświadczamy nowych zagrożeń. Wojna w Ukrainie oraz szybko rosnąca inflacja wzmagają lęk o to, jak będzie wyglądało nasze jutro. Wszystko to odbija się na naszym zdrowiu psychicznym” – dodaje Edyta Jacyna, konsultant medyczny TU Zdrowie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – depresja, obok zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu, jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych na świecie. Ma to swoje odbicie w ponurych statystykach. Depresja znajduje się na liście 20 najważniejszych przyczyn niepełnosprawności na świecie. Około 9 na 10 przypadków samobójstw jest powiązanych właśnie z depresją.