Tylko 10% pacjentów onkologicznych jest informowanych o wsparciu żywieniowym

Osoby dotknięte chorobą nowotworową oraz ich opiekunowie deklarują, że choroba wpłynęła na sposób odżywiania osoby chorej. Natomiast połowa ankietowanych pacjentów onkologicznych nie słyszała o możliwości zastosowania wsparcia żywieniowego w postaci żywności medycznej, która dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych, na które zapotrzebowanie w trakcie choroby wzrasta.
Zaledwie 10% pacjentów onkologicznych potwierdza, że w okresie diagnozy nowotworowej otrzymało informacje o możliwości wsparcia żywieniowego w postaci żywności medycznej dostarczającej energii, białka i innych składników odżywczych.

To wyniki badania Nestlé Health Science realizowanego wśród pacjentów onkologicznych i ich opiekunów pt. „Świadomość pacjentów onkologicznych i ich opiekunów nt. żywienia w chorobie i rekonwalescencji”.

Czego dowiaduje się pacjent w gabinecie lekarskim w okresie diagnozy? Blisko 70% chorych jest informowanych o dostępnych terapiach onkologicznych i sposobach leczenia. Zdecydowanie mniejszy odsetek pacjentów otrzymuje informacje o innych składowych leczenia np. o wsparciu żywieniowym, jak i np. psychoonkologicznym.

Ponad 60% pacjentów onkologicznych oraz 91% ich opiekunów deklaruje, że choroba onkologiczna wpłynęła na zmianę codziennej diety osób chorych. Powodem wprowadzenia zmian dla ponad połowy pacjentów była chęć poprawy sposobu żywienia czy dostarczenia organizmowi większej ilości składników odżywczych. Kolejne zmiany są efektem skutków ubocznych leczenia np. chemioterapii, czy dolegliwości towarzyszących chorobie. Pacjenci często wskazują na problemy związane z pogorszeniem funkcjonowania przewodu pokarmowego – zmiany odczuwania smaku, w tym metaliczny posmak, których doświadcza 60%, czy biegunki – u 55%.

Na czym polegają zmiany w zakresie diety? Większość chorych spożywa więcej warzyw i owoców (70%), pije więcej wody w ciągu dnia (70%) oraz ogranicza spożycie tłuszczów (45%). Tylko co czwarty pacjent wprowadził do diety preparaty odżywcze bogate w białko, w formie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Zaledwie co trzeci pacjent słyszał o ważnej roli białka i zwiększonym zapotrzebowaniu na nie w trakcie terapii onkologicznej, podczas gdy stan odżywienia pacjenta jest jednym z elementów decydującym o powodzeniu leczenia przeciwnowotworowego.

Informacje o żywieniu pozyskiwane są z różnych źródeł. Pacjenci uczestniczący w badaniu ankietowym wskazali na co najmniej 14 różnych źródeł pozyskania informacji nt. żywności medycznej. Niezmiennie najważniejszą rolę odgrywa tutaj środowisko medyczne: lekarze onkolodzy, lekarze rodzinni/pierwszego kontaktu, dietetycy, pielęgniarki, jak również farmaceuci. Raport potwierdza też, że pacjenci chętnie korzystają z informacji zamieszczanych w mediach oraz z doświadczeń innych pacjentów. Jednocześnie niewiele ponad 1/4 pacjentów onkologicznych ma świadomość zwiększonego zapotrzebowania na białko w trakcie terapii onkologicznej i powodów, dla których zwiększenie ilości białka w diecie jest w tym wypadku istotne – czy to w postaci diety czy to za pomocą żywności medycznej. To, co również istotne, to uchwycenie jak najwcześniejszego momentu na poinformowanie o możliwości bądź potrzebie zastosowania wsparcia żywieniowego, tj. już w okresie diagnozy.

Badanie przeprowadziła agencja ARC Rynek i Opinia na przełomie września i października 2022 na grupie 103 pacjentów onkologicznych oraz 105 opiekunów osób, które cierpią bądź cierpiały na nowotwór.