Biomed Lublin zaktualizował strategię; chce poprawić przychody i strukturę sprzedaży

Biomed Lublin zaktualizował strategię rozwoju, zgodnie z którą chce zwiększyć przychody i rentowność oraz poprawić strukturę sprzedaży, podała spółka.

„Biomed Lublin aktualizuje strategię rozwoju z myślą o wzroście przychodów i poprawie struktury sprzedaży oraz rentowności w okresie 2023-2025. Nadal wśród priorytetów strategicznych pozostaje rozwój produktów leczniczych BCG oraz związana z tym budowa Zakładu Produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Równolegle zdecydowano o rozbudowie portfela produktowego i dywersyfikacji zakresu świadczonych usług” – czytamy w komunikacie.

„Ambicją spółki pozostaje niezmiennie stworzenie efektywnej nowoczesnej, dynamicznie rozwijającą się i innowacyjnej organizacji w branży Life Science, generującej długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy” – czytamy również.

Biomed poinformował także o rozpoczęciu projektów, które zwiększą przychody spółki okresie 2023-2025, poprawią strukturę sprzedaży oraz rentowność.

„Zarząd postanowił rozpocząć realizację projektów zmierzających do rozbudowy portfela produktowego oraz dywersyfikacji zakresu usług świadczonych przez emitenta:

1. Współpraca z liderami rynku farmaceutycznego w zakresie świadczenia usług przez spółkę w obszarze wytwarzania i konfekcjonowania produktów leczniczych, zwłaszcza w obszarze probiotyków. Spółka jako jedna z niewielu na rynku polskim posiada wieloletnie doświadczenie, kompetencje oraz niezbędną infrastrukturę pozwalającą na wykonywanie wyżej wskazanych usług, co czyni ją unikatową, z uwagi że większość podmiotów wykonuje te usługi w niższym standardzie charakterystycznym dla suplementów diety, nie zaś dla produktów leczniczych. W perspektywie długoterminowej Biomed zamierza zbudować na nowo własną linię probiotyków.

2. W ramach rozwoju portfolio produktowego Biomed rozpoczął proces wytwarzania dwóch produktów leczniczych: Biohemoril (lek przeciw hemoroidom) i Bioglicerol (lek stosowany przy problemach z metabolizmem). Spółka zidentyfikowała istotny potencjał rynkowy dla wyżej wskazanych produktów leczniczych oraz obserwuje wzmożone zainteresowanie tymi produktami ze strony krajowych i zagranicznych dystrybutorów.

3. Stworzenie własnego zespołu sprzedażowego w Polsce, co przyczyni się do efektywniejszej promocji kluczowych produktów spółki, uwolnienia ich potencjału sprzedażowego z możliwością samodzielnego kształtowania polityki cenowej oraz korzystniejszej struktury przychodów i kosztów.

4. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne produktu leczniczego Distreptaza. Po modernizacji wydziału produkcyjnego w zakresie zwiększenia mocy wytwórczych, czego efekty były widoczne w 2018 roku, Biomed udoskonalił dossier rejestracyjne Distreptazy, co pozwoliło na uzyskanie rejestracji w większej liczbie krajów. Aktualnie produkt zarejestrowany jest na 14 rynkach, a proces ten trwa w kolejnych 8 państwach. Intencją jest uzyskanie certyfikatów rejestracyjnych na tych rynkach do końca 2023 roku, co przełoży się na istotny wzrost sprzedaży wygenerowanej na tym produkcie. Ponadto Spółka planuje dalszą ekspansję rejestracyjną, a tym samym sprzedażową produktu Distreptaza na skalę światową” – wymieniono.

„Nie zatrzymujemy się i planujemy dalszą ekspansję rejestracyjną, a tym samym sprzedażową Distreptazy na skalę światową” – powiedział prezes Mieczysław Starkowicz, cytowany w materiale.

Spółka podkreśla, że te działania wymagać będą dodatkowych inwestycji i w związku z tym „rozważa różne źródła finansowania, które mogą obejmować instrumenty dłużne lub kapitałowe” w tym „poprawę struktury finansowej poprzez refinansowanie dotychczasowych źródeł dłużnych za pomocą długu o dłuższej zapadalności”.

Oprócz wspomnianych działań krótko- i średnioterminowych zarząd będzie się koncentrował na celach o charakterze długoterminowym, tj. takich, których wpływ widoczny będzie po 2025 roku. Wśród nich jest stworzenie nowego pipeline produktów spółki, dzięki czemu zapewniona będzie dywersyfikacja portfela oraz stabilny rozwój i wzrost wartości w kolejnych okresach, podała spółka.

Biomed przypomniał również, że finalizuje proces realizacji inwestycji Centrum Badawczo Rozwojowego oraz rozpoczął budowę Zakładu Produkcyjnego Onko BCG. Zakończenie procesu inwestycyjnego obu obiektów przewidywane jest w 2023 roku, przy czym pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś Zakładu Onko BCG na drugą połowę 2025 roku. To wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesów walidacji, rejestracji oraz certyfikacji nowych obiektów.

„Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zdolności produkcyjne Onko BCG będą 6 razy wyższe od aktualnie istniejących. To przy sprzedaży całego wytworzonego asortymentu tego produktu doprowadzi do skokowego zwiększenia zysków spółki” – powiedział prezes Biomedu.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)