Branża farmaceutyczna, jak powietrza potrzebuje współpracy ze światem nauki

Współpraca między światem nauki a biznesem istnieje, ale istotne jest jej zacieśnianie, by bardziej efektywnie wykorzystać potencjał wszystkich stron, uważają uczestnicy debaty „Synergia świata nauki i biznesu: Jakie kompetencje zdominują najbliższą przyszłość?”, która odbyła się podczas EFNI 2022.

„W okresie rewolucji przemysłowej motorem wzrostu była standaryzacja, ale dzisiaj są to pomysły i oryginalność. To wiedza i innowacyjność stały się głównymi źródłami przewagi konkurencyjnej. Biznes, w szczególności tak zaawansowany technologicznie jak farmacja, jak powietrza potrzebuje współpracy z nauką, z zespołami naukowców, którzy generują innowacje. Gdy w 2001 r. rozpoczynaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim dopiero uczyliśmy się kooperacji, wymiany doświadczeń. Dziś, mając wieloletnie doświadczenia, bardzo cenimy sobie bezpośredni kontakt z placówkami naukowymi” – powiedziała Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma.

Dział R&D Adamed współpracuje z uniwersytetami w Polsce w ramach niemal 20 konsorcjów naukowo-przemysłowych i zespołów. Według Katarzyny Dubno dla Adamed zawsze najważniejsze jest, by własność intelektualna powstawała i pozostawała w Polsce.
„Przykładem naszych działań jest zawarta w grudniu 2020 wyłączna globalna umowa licencyjna z amerykańską firmą Acadia na dalszy rozwój innowacyjnej molekuły opracowanej w laboratoriach Adamed, z potencjałem do wykorzystania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Dzięki temu partnerowi potencjalny lek szybciej trafi do pacjentów. Wynalazek ten, objęty kilkoma zgłoszeniami patentowymi złożonymi przez Adamed, został stworzony przez polskich naukowców a prawa własności intelektualnej wygenerowane dotychczas w trakcie rozwoju cząsteczki pozostają w Polsce a Adamed będzie miał wyłączność na lek na rynku polskim oraz możliwość jego wdrożenia w Polsce oraz w innych częściach Europy” – podkreślała dyrektor.

Jedną z organizacji, która prowadzi tego typu działania jest Sieć Badawcza Łukasiewicz, wspierając nowatorskie pomysły nie tylko finansowo, ale często merytorycznie, oferując dostęp do wiedzy i naukowców.

„Jednym z takich projektów jest możliwość prowadzenia badań naukowych, przewodów doktorskich ze wsparciem Instytutu. To ma ogromne znaczenie, ponieważ później można zrobić kolejny krok w kierunku wdrożenia pomysłów czy odkryć w życie” – zaznaczyła Katarzyna Jodko-Piórecka, koordynator grupy badawczej Zrównoważona Gospodarka z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Prof. Marcin Kołaczkowski, prodziekan ds. rozwoju i nauki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zwrócił natomiast uwagę na konieczność praktycznego kształcenia kadry naukowej.

„Od blisko 15 lat prowadzimy wspólne badania i projekty z partnerami biznesowymi z Polski i zagranicy. Ogromnym wsparciem przez lata były fundusze europejskie i krajowe na rzecz konsorcjów naukowo-badawczo-przemysłowych, które przyspieszyły rozwój tego ekosystemu o dekadę. Istotnym elementem właśnie tego systemu jest innowacyjne kształcenie czego przykładem są prowadzone przez nas studia magisterskie w języku angielskim Drug Discovery and Development. Na kierunku kształceni są wysokiej klasy specjaliści, których rozwój i edukację wspierają praktycy z firm farmaceutycznych, między innymi Adamed Pharma” – podkreślił.

„Jest grupa naukowców, którzy pracują w oderwaniu od aspektów praktycznych czy biznesowych. W tym wypadku to uniwersytetowi zależy na ew. komercjalizacji odkryć naukowych. Często bardzo trudno to podejście zmienić, ale musimy nad tym pracować” – zauważył natomiast Krystian Jażdżewski, profesor nauk medycznych, Warsaw Genomics.
Także biznes dostrzega takie zjawisko i stara się przeciwdziałać mu już u podstaw, edukując potencjalnych naukowców i odkrywców od najmłodszych lat. Szczególnie, że świat nauki przeżywa dużą ewolucję – z rynku znikają pewne zawody, a w ich miejsce powstają zupełnie nowe. Szczególnie jest to widoczne właśnie w sektorze biologii, farmacji czy nauk przyrodniczych.

„Od 8 lat Fundacja Adamed inwestuje w największe młode talenty naukowe w kraju. W ramach programu stypendialnego ADAMED SmartUP wspiera rozwój najzdolniejszych licealistów z całej Polski – umożliwia im pogłębianie zainteresowań badawczych pod okiem doświadczonych ekspertów w dziedzinach przyrodniczych oraz budowanie kluczowych kompetencji przyszłości. Prowadzi działania popularyzujące naukę, organizuje bezpłatne warsztaty, obóz naukowy, ale przede wszystkim co roku zaprasza do wzięcia udziału w programie stypendialnym. ADAMED SmartUP może pochwalić się dziś wynikami. To 60 tys. osób zarejestrowanych, 1 500 uczestników bezpłatnych weekendowych warsztatów, 400 uczestników obozów naukowych, 80 laureatów oraz 21 stypendystów. I nawet jeśli najzdolniejsi z nich wyjeżdżają na studia zagraniczne, to bardzo często wracają do kraju i tutaj pracują” – zapewniła Katarzyna Dubno.

Katarzyna Jodko-Piórecka podkreśliła natomiast, że sporo do zrobienia jest także po stronie samych naukowców i uczelni. Konieczne wydaje się wprowadzenie tam także edukacji ekonomicznej, biznesowej. Ale nie tylko.

„Zdajemy sobie sprawę, że bardzo często młodzi naukowcy wybierają pracę w laboratoriach badawczych poza uczelniami, gdzie mają lepszy sprzęt, dostęp do technologii i oczywiście znacznie wyższe zarobki. Należy więc pomyśleć jak ich zmotywować, by zostali na swoich uczelniach” – wskazała.

Sieć Badawcza Łukasiewicz, podobnie jak Adamed, próbuje edukować i przekonywać młodzież od najmłodszych lat. Jednym z takich pomysłów jest zatrudnianie najwybitniejszych licealistów np. laureatów olimpiad.