PIU: Już co 10 Polak ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Liczba objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 10,6 proc. i wyniosła 4,08 mln osób na koniec trzeciego kwartału 2022 r. Na prywatne polisy Polacy wydali blisko 880 mln złotych – o 12,45 proc. więcej r/r – podała Polska Izba Ubezpieczeń.

NFZ informuje, że wydaje coraz więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną. Niestety galopująca inflacja medyczna, która przekroczyła już 20 proc., sprawia, że nie przekłada się to na większą liczbę świadczeń, ani poprawę stanu zdrowia Polaków. Ustawa pozwalająca na przeniesienie finansowania części świadczeń z budżetu państwa do NFZ nie poprawi tej sytuacji. Chodzi tu m.in. o wysokospecjalistyczne procedury, ratownictwo medyczne czy leki dla kobiet w ciąży i osób w wieku 75+. Budżet NFZ związany jest ponadto z PKB, którego wzrost zgodnie z prognozami NBP, spadnie w 2023 r. do 0,7 proc.

„Niesprawny system publicznej ochrony zdrowia, brak wsparcia dla dodatkowych ubezpieczeń, rosnący dług zdrowotny, a także inflacja, fale uchodźców i wiele innych współczesnych nieszczęść to przepis na kryzys zdrowia w społeczeństwie. Nie pomaga również niedobór kadry medycznej, jej wypalenie zawodowe, ani syndrom stresu pourazowego po pandemii coraz częściej występujący w tej grupie zawodowej. Publicznych środków nie wystarczy, aby uzdrowić system. Nie przypadkowo więc ubezpieczenia zdrowotne stają się coraz bardziej popularne, mimo że nadal nie zostały włączone do systemu opieki zdrowia w Polsce” – powiedziała doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Dorota M. Fal, cytowana w komunikacie.

Stan zdrowia Polaków budzi w nas od dawna uzasadniony lęk. Wskazują na to wyniki trzeciej edycji badania „Mapy ryzyka Polaków”, przeprowadzonej przez PIU, gdzie na pierwszym miejscu wśród zestawienia największych obaw znalazł się strach przed chorobą i utratą zdrowia. Podobnie było w poprzednich falach badania – problemy ze zdrowiem stanowiły naszą największą obawę. Według „Mapy ryzyka Polaków” 7 na 10 ankietowanych boi się dziś braku dostępności opieki medycznej, a 79 proc. respondentów obawia się nowotworów.

W Polsce rośnie śmiertelność z powodu chorób cywilizacyjnych – sercowo-naczyniowych, nowotworów złośliwych i cukrzycy. Według GUS stanowią one najczęstszą przyczynę zgonów w kraju (65 proc.).

Kolejnym wyzwaniem jest narastający problem otyłości w społeczeństwie. Dane NFZ i GUS pokazują, że ok. 60 proc. Polaków ma nadwagę, a 25 proc. otyłość.

Niepokój budzi również nasz stan psychiczny, na który istotny wpływ wywarła pandemia. Blisko 40 proc. Polaków przyznaje, że w czasie jej trwania pogorszyło się ich zdrowie psychiczne.

Ostatnie lata wiążą się również ze wzrostem niezaspokojonych potrzeb w zakresie badań medycznych. Zgodnie z analizą PZUW w 2019 r. odsetek ten wynosił 4,2 proc., zaś wiosną 2022 r. aż 30 proc.

„Analizując nasze dane, zauważyliśmy, że liczba świadczeń zamawianych i zrealizowanych przez naszych ubezpieczonych wzrosła w ciągu tego roku o 40% w porównaniu z 2021 r. Polacy zaczęli uważniej podchodzić do swojego zdrowia i podejmować środki zapobiegawcze, czyli wzrosła rola i udział profilaktyki w ogólnej liczbie realizowanych konsultacji i badań medycznych. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie opieką onkologiczną – liczba konsultacji zwiększyła się o 53%, a badań histopatologicznych, służących ocenie stadium choroby, ponad 2,5-krotnie. Zapotrzebowanie na opiekę onkologiczną zapewne będzie dalej rosnąć” – komentuje Beata Tylke, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w SALTUS Ubezpieczenia.