Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że zmniejszyła się liczba szkół objętych opieką higienistki czy pielęgniarki – dziś umowy z nimi ma podpisane ok. 17,9 tys. placówek (na 20 tys. działających), co oznacza spadek o 1,5 tys. wobec 2019 r. Zdaniem resortu na wyniki należy jednak patrzeć przez pryzmat lat pandemicznych, gdy placówki były zamknięte lub obowiązywał reżim sanitarny. Jednocześnie rekordowa liczba uczniów skorzystała ze świadczeń stomatologicznych w dentobusach – ponad 81,2 tys. osób do lipca br.
–Sejm przyjął nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, wprowadziwszy do niej jednak liczne poprawki. Zakładają one m.in. zmiany w zakresie egzaminów lekarskich, w tym zniesienie Państwowego Egzaminu Modułowego i części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalistycznego dla osób, które w części testowej uzyskały min. 75%, oraz możliwość nieodpłatnego przekazania skarbowych papierów wartościowych przez ministra finansów dziewięciu uczelniom medycznym.

Rzeczpospolita
–Osoby z orzeczeniem o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji mają zwiększony do 2,6 MWh limit prądu, zgodnie z ustawą zamrażającą ceny energii elektrycznej. Warunkiem jest złożenie oświadczenia do 30 listopada br.