Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 7-10 listopada.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 3-9 listopada 2022 r. wyniosła 3 739. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 487 758 szczepień, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 345 188 osób. W dniach 3 -9 listopada br. wykonano ponad 45,5 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 37,6 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 585 908, zaszczepionych dawką przypominającą – 14 738 981.

Ustawa o lekarzu i dentyście: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. wsparcie jednostek systemu ochrony zdrowia, w tym możliwość wsparcia finansowego przez ministra zdrowia inwestycji realizowanych w roku przyszłym w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

ROZWÓJ BIZNESÓW

PZ Cormay: Odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selvita: Chce utrzymywać tempo rozwoju i wysoką rentowność w przyszłym roku i jest umiarkowanie optymistyczna co do powodzenia tych założeń, wynika ze słów prezesa Bogusława Sieczkowskiego.

Asbis: Nabył 16% udziałów firmy cypryjskiej firmy biotechnologicznej Promed Bioscence Ltd za 800 tys. euro, podała spółka. Promed Bioscence pracuje nad rozwojem zaawansowanych biomateriałów kolagenowych do zastosowań badawczych i klinicznych.

Selvita: Odnotowała 8,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Intelliseq: Specjalizujący się w obszarze diagnostyki molekularnej zamknął rundę inwestycyjną w wysokości 7,5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki Intelliseq przeznaczy m.in. na utworzenie międzynarodowej sieci sprzedaży, globalną promocję i marketing, a także rozbudowę flagowego produktu IntelliseqFlow.

Biomed Lublin: Odnotował 1,54 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medinice: Spółka z sektora MedTech powołała na nowego członka rady naukowej dr Valavanura A. Subramaniana – światowej klasy naukowca, uznanego przez „New York Times” jednym z najlepszych kardiochirurgów Nowego Jorku. Zadaniem rady naukowej Medinice jest wsparcie spółki w pozyskiwaniu projektów od naukowców z Polski i ze świata oraz ocena potencjału medycznego wynalazków. Dr Subramanian dołącza do zacnego grona ekspertów działających w obszarze kardiologii i kardiochirurgii: prof. Paula Gründeman’ a, prof. Piotra Suwalskiego oraz dr hab. Sebastiana Steca.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

PolTREG: Zawarł z Bart umowę dotyczącą nabycia i instalacji infrastruktury pomieszczeń czystych w celu realizacji wdrożenia na rynek i upowszechnienia w Polsce innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu 1 przez zakup infrastruktury do hodowli komórek T-regulatorowych, podała spółka.

Biomed Lublin: Zawarł z firmą farmaceutyczną Zahrah al-Mada’in Medical Company Ltd umowę na pięcioletnie dostawy produktu leczniczego o nazwie handlowej Distreptaza do Arabii Saudyjskiej oraz do Egiptu za łączną sumę 12,86 mln euro, podała spółka.

Szpital w Krakowie: Budimex zawarł z 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie umowę na budowę budynku szpitala dla ‎potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji ‎wraz z dostawą sprzętu, podała spółka. Wartość umowy to 367 509 000 zł netto, w tym zamówienie podstawowe: 319 412 000 zł netto‎, a zamówienie opcjonalne: 48 097 000 zł netto‎. Termin zakończenia robót to 30 listopada 2026 r.‎

enel-med: Na warszawskiej Woli otwarto nowy oddział sieci. Nowa placówka jest zlokalizowana w kompleksie budynków biurowych Warsaw Spire przy Placu Europejskim 2. Mieści się nieopodal Ronda Daszyńskiego.

Medicover: W ramach Movember, corocznej kampanii społecznej prowadzonej w listopadzie, Medicover zachęca mężczyzn do wykonania profilaktycznych badań w kierunku nowotworów męskich narządów płciowych. Profilaktyka może ograniczyć ryzyko występowania tej choroby w zaawanasowanym stadium i znacząco zwiększyć szansę na wyleczenie.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)