Celon Pharma ma umowę z ABM na realizację i dofinansowanie projektu w kwocie do 27 mln zł

Celon Pharma podpisał z Agencją Badań Medycznych (ABM) umowę na realizację i dofinansowanie projektu „Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych”, podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi 49,9 mln zł. Agencja przyznała spółce dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 27 mln zł, co stanowi 54% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach

Określony w umowie maksymalny okres realizacji projektu kończy się 31 października 2028 r., podano.

„Projekt ma pozwolić na opracowanie innowacyjnego i oryginalnego leku, będącego zmodyfikowaną strukturalnie i funkcjonalnie rekombinowaną formą ludzkiego białka FGF1, który dzięki swoim właściwościom niwelującym przyczyny rozwoju NAFLD, otyłości, hiperglikemii oraz innych czynników charakteryzujących syndrom metaboliczny będzie nową, alternatywną terapią dla pacjentów cierpiących na choroby syndromu metabolicznego, pozbawioną charakterystycznych dla obecnie stosowanych terapii skutków ubocznych” – czytamy w komunikacie.

W projekcie zaplanowano dwa kolejne badania kliniczne pozwalające sprawdzić bezpieczeństwo i efektywność, a także wyznaczyć profil farmakokinetyczny dla wiodącego analogu FGF1, wskazano również.

Zgodnie z postanowieniami umowy, w przypadku całkowitego braku komercjalizacji w terminie 3 lat od zakończenia projektu beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości dofinasowania wraz z odsetkami. Spółka nie identyfikuje barier w komercjalizacji produktów rozwijanych w ramach projektów na podstawie aktualnej wiedzy i przeprowadzonej analizy czystości patentowej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)