Krajowi Producenci Leków wręczyli statuetki zasłużonym dla budowy bezpieczeństwa lekowego

Z okazji swojego 20-lecia PZPPF – Krajowi Producenci Leków wręczyli statuetki najbardziej zasłużonym dla wspierania budowy bezpieczeństwa lekowego Polski.

„Najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem dla Krajowych Producentów Leków jest budowanie suwerenności lekowej naszego kraju. Pandemia i wojna uświadomiły nam, że musimy cały czas zabiegać o zwiększanie produkcji farmaceutycznej. Na szczęście, nie jesteśmy sami i mamy sprawdzonych sojuszników. Nazwaliśmy ich Patronami Bezpieczeństwa Lekowego” – wyjaśnia Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Tytuł otrzymał Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia za otwartość dialogu na rzecz poszukiwania najlepszych rozwiązań budujących suwerenność farmaceutyczną Polski oraz uwzględnianie bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych.

Statuetkę Patrona wręczono również Bartłomiejowi Chmielowcowi, Rzecznikowi Praw Pacjenta za zabieganie o zwiększenie dostępu do terapii biologicznych w Polsce i podkreślanie, że dostęp do leków nawet w sytuacjach kryzysowych jest prawem każdego pacjenta.

Za uwzględnianie w strategii działania ABM – obok korzyści technologicznych innowacji – także tych społeczno-ekonomicznych, które będą bezpośrednim zyskiem polskiego pacjenta gwarantując mu dostęp do najbardziej potrzebnych terapii tytułem patrona uhonorowano Radosława Sierpińskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych.

PZPPF przyznał też statuetkę Patrona senator Beacie Małeckiej – Liberze, przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia za nieustanne przypominanie, że obowiązkiem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom i apelowanie o podjęcie działań mających na celu wsparcie rozwoju krajowego potencjału farmaceutycznego.

Patronem został także Urząd Patentowy RP za stymulowanie wzrostu konkurencyjności krajowych producentów leków i ich rozwoju technologicznego, co wymiernie wpływa na gospodarkę narodową i przyczynia się do efektywnego budowania strategicznego bezpieczeństwa lekowego Polaków.

Związek zarejestrował swoją działalność 2 września 2002 roku. Reprezentuje 17 wiodących krajowych producentów leków. Poprzez swoje działania stara się tworzyć korzystne otoczenie biznesowe i prawne dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Aktywnie uczestniczymy w pracach organów rządowych i parlamentarnych, przyczyniając się do kształtowania korzystnych dla rozwoju branży regulacji. Misją Związku jest wspieranie krajowego przemysłu farmaceutycznego jako istotnego partnera bezpieczeństwa lekowego kraju i polskiej gospodarki – gwarantującego pacjentom dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych i dostępnych cenowo produktów leczniczych.