Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z ustaleń „DGP” wynika, że Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o obniżeniu progu wypłaty za tzw. nadwykonanie ryczałtu. Oznacza to, że pieniądze z NFZ dostaną także szpitale sieciowe, które zrealizowały kontrakty na poziomie 100–108%. W połowie listopada resort ogłosił, że dodatkowe pieniądze otrzymają jedynie placówki, które przekroczyły swoje ryczałty o min. 8%.

Rzeczpospolita
–Z projektu rozporządzenia ws. szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, wynika, że pielęgniarki i położne spoza UE po rocznym przeszkoleniu będą mogły otrzymać pełne prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Obecnie mogą one wykonywać zawód w Polsce wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w decyzji wydanej przez ministra zdrowia.
–W ocenie skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne wskazano, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny czekają nie tylko zmiany organizacyjne (jednemu centralnemu urzędowi podlegać będą oddziały w regionach), lecz także zwiększenie budżetu i wzmocnienie kadrowe. Część kosztów jego działania ma pokrywać nowa opłata, obejmująca firmy z branży farmaceutycznej. Zdaniem prezes zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Ireny Rej wprowadzenie tej opłaty jest jednak niekonstytucyjne.