Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Projekt uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia polityki publicznej „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026” zakłada kilka instrumentów, m.in. stypendia, bezzwrotne dofinansowanie, mentoring w formie praktyk studenckich i w formie profesjonalnej opieki dla osób podejmujących pracę w zawodzie. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu z zapowiedzią przyjęcia jeszcze w tym roku.
–Jak wskazują dyrektorzy szpitali, poziom wykonania ryczałtów w tym roku wpłynie na ustalenie ich przyszłorocznej wysokości, jednak wciąż nie są znane szczegóły zwrotu „nadpłaconych” kwot, nie wiadomo także, jak zostaną potraktowane placówki, które nie zrealizowały w pełni tegorocznych kontraktów. W efekcie Związek Powiatów Polskich zaproponował wprowadzenie nowego narzędzia pomocowego, zgodnie z którym placówki, które nie wykonały w 2022 r. ryczałtu na poziomie 98%, miałyby zagwarantowane utrzymanie umowy ryczałtowej na dotychczasowym poziomie, o ile zobowiązałyby się do odrobienia niewykonanej części proporcjonalnie w ciągu 4 lat.

Rzeczpospolita
–Po świętach do Sejmu trafi kontrowersyjny projekt obywatelski autorstwa Fundacji Życie i Rodzina, który przewiduje, że za publiczne propagowanie działań dotyczących przerywania ciąży, nawoływanie do aborcji, a także informowanie o możliwości wykonania zabiegu w przypadkach innych niż wymienione w ustawie groziłoby do dwóch lat pozbawienia wolności.
–Ze znajdującego się w konsultacjach publicznych projektu nowelizacji rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych lecznictwa uzdrowiskowego wynika, że ze względu na problemy kadrowe w pewnych sytuacjach lekarzy specjalistów będą mogli zastąpić doświadczeni magistrzy fizjoterapii lub lekarze w trakcie specjalizacji.