Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Ze sprawozdania, którego treść poznał „DGP”, wynika, że w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej wykonano 60% zadań. 20% zadań jest opóźnionych, a 15% nie wykonano w ogóle – największe trudności dotyczą wykrywania nowotworów. Kluczowe jest wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, która miała zostać uruchomiona 1 stycznia 2023 r., jednak termin nie zostanie dotrzymany.
–Zdaniem szefa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Piotra Rutkowskiego sytuację polskiej onkologii mogłyby poprawić w pierwszej kolejności wprowadzenie oddzielnej wyceny badań patomorfologicznych, rozpoczęcie akredytacji diagnostyki molekularnej, kontakt w zakresie profilaktyki za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta czy wprowadzenie testu FIT potrzebnego przy profilaktyce raka jelita grubego.
–Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano w ostatnich dniach sześć nowelizacji uchwał dotyczących inwestycji w szpitalach klinicznych i instytutach podległych resortowi zdrowia. Modyfikacje, dotyczące placówek w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Bydgoszczy, polegają w głównej mierze na aktualizacji harmonogramów i urealnieniu kosztów.

Parkiet
–Pharmena chce w 2023 r. wydzielić działalność dermokosmetyczną jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zdaniem wiceprezes Marzeny Wieczorkowskiej umożliwi to zwiększenie efektywności i konkurencyjności grupy w horyzoncie długoterminowym.