Pure Biologics powołał spółkę celową Doto Medical, by przyśpieszyć rozwój projektu PB103

Pure Biologics powołał spółkę celową Doto Medal zorientowaną na przyśpieszony rozwój i komercjalizację kluczowego projektu aptamerowego w portfolio, podała spółka. Projekt PB103, realizowany we współpracy z holenderską spółką Relitech BV, ma na celu rozwój urządzenia medycznego dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Jednocześnie spółka nawiązała współpracę z doradcą transakcyjnym Clairfield Partners.

„Decydujemy o wydzieleniu jednego z naszych najbardziej obiecujących projektów do spółki celowej, łącząc siły z doświadczonym międzynarodowym doradcą biznesowym. Liczymy, że umożliwi to szybszą komercjalizację, otwierając nam ścieżki, które nie są dostępne dla Pure Biologics z uwagi m.in. na ograniczenia formalno-prawne. Dokonaliśmy wyboru profesjonalnego partnera doradczego mającego bezpośredni dostęp do rynku, na którym mają miejsce transakcje kupna/sprzedaży tego typu aktywów, oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analogicznych procesów, również na rynku polskim” – powiedział wiceprezes Pure Biologics Romuald Harwas, cytowany w komunikacie.

„Jednocześnie, dzięki tej decyzji, w ramach spółki-matki z jeszcze większą mocą będziemy mogli skoncentrować się na naszych kluczowych projektach terapeutycznych, tj. PB003 i PB004” – dodał prezes Pure Biologics Filip Jeleń.

W ramach projektu PB103 opracowywane jest nowatorskie urządzenie medyczne do zastosowania w opartej na aptamerach, celowanej dializie nerkowej u pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek (CKD). Proponowane rozwiązanie medyczne ma na celu zwiększenie skuteczności dializy w zakresie parametrów klinicznych, które nie ulegają znaczącej poprawie podczas standardowej dializy, a tym samym przedłużenie przeżycia i poprawa jakości życia pacjentów.

„CKD to schorzenie, z którym zmaga się nawet 75 mln pacjentów na całym świecie, a średni czas ich przeżycia od rozpoczęcia dializoterapii wynosi około pięć lat. Stanowi to więc istotną niezaspokojoną potrzebę medyczną, a rozległy rynek docelowy wyceniany jest szacunkowo na ok. 100 mld USD. Biorąc pod uwagę rozpoznany potencjał projektu PB103, dotyczącego rozwoju urządzenia medycznego we wskazaniu chronicznej przewlekłej choroby nerek (CKD), realizowanego we współpracy z holenderską firmą Relitech BV, chcemy jak najszybciej znaleźć partnera strategicznego i finansowego w celu komercjalizacji projektu” – wskazał Jeleń.

Pure Biologics zdecydował się także na zaangażowanie Clairfield Partners w roli doradcy transakcyjnego. Zakres umowy z Clairfield obejmuje m.in. zidentyfikowanie i pozyskanie dla Doto Medical potencjalnych partnerów strategicznych, zainteresowanych współrozwijaniem, a następnie przejęciem za wynagrodzeniem rozwiązania wypracowywanego w ramach projektu PB103, poprzez przedstawienie spółce potencjalnych partnerów strategicznych, pomoc w negocjacjach oraz zamknięcie transakcji z wybranym przez spółkę partnerem.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W grudniu 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od grudnia 2018 r.

(ISBnews)