Raport OECD Health at a Glance z 2022 r.: opieka zdrowotna jest niedoinwestowana i nieefektywna

Według Medicines for Europe (M4E) – organizacji zrzeszającej największych producentów leków w UE, dane zaprezentowane w raporcie OECD Health at a Glance z 2022 r. potwierdzają niedoinwestowanie opieki zdrowotnej oraz nieefektywność w sposobie alokacji dostępnych zasobów.

Medicines for Europe wskazuje, że – zgodnie z raportem Health at a Glance 2022r. – wpływ COVID-19 na śmiertelność był najwyższy w Europie Środkowej i Wschodniej, a umieralność z powodu chorób układu krążenia była w analizowanym okresie w tym regionie trzy – cztery razy wyższa niż w pozostałej części Europy. Różnice we wskaźnikach przeżywalności w przypadku chorób nowotworowych na terytorium UE przekraczają 25 %, a czas oczekiwania na leczenie jest nierówny.

„Mimo, że wydatki na opiekę zdrowotną traktuje się jako inwestycje, a nie koszty, w obowiązujących politykach wprowadzono niewiele zmian, które odzwierciedlałyby to podejście” – wskazuje Medicines for Europe.

Jej zdaniem, należy jak najszybciej po wygaśnięciu patentu wprowadzać na rynek konkurujące ceną leki, co optymalizuje wydatki i zwiększa dostęp do terapii.

„Ważne jest, aby konkurencja wchodziła na rynek leków jak najszybciej, najlepiej na następny dzień po wygaśnięciu patentu. Niestety, w projekcie zmiany ustawy refundacyjnej znalazł się przepis uniemożliwiający złożenie wniosku refundacyjnego na lek, któremu niebawem wygaśnie ochrona patentowa. Zważywszy, że rozpatrywanie wniosku może trwać pół roku, opóźnia to znacząco pojawienie się konkurencji. W efekcie NFZ ponosi straty, bo wciąż płaci wysoką cenę za produkt już niechroniony patentem, a wielu chorych czeka na dostęp o leczenia. To trzeba zmienić” – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków – organizacji będącej członkiem Medicines for Europe.

„Unia może pomóc państwom członkowskim w poprawie dostępu pacjentów do leczenia dzięki wspieraniu produkcji i szybkiemu udostępnianiu leków generycznych oraz biologicznych równoważnych. W dobie poważnych ograniczeń w opiece zdrowotnej musimy zwiększać ich użycie oraz likwidować nierówności w dostępie do leków w całej Europie. Ułatwi to pacjentom uzyskanie terapii, których potrzebują oraz poprawi stabilność krajowych systemów opieki zdrowotnej” – zaznacza Adrian van den Hoven, dyrektor generalny Medicines for Europe.

Z raportu Health at a Glance 2022 wynika, że nierówności w dostępie do leczenia wynikają
z różnic w wysokości nakładów na opiekę zdrowotną. W Polsce udział państwa w kosztach leków dostępnych w aptece wynosi 35%, podczas gdy w Niemczech i Francji 82%, w Czechach 64%, a w Rumuni 48%. W efekcie procentowy udział wydatków pacjenta w kosztach leków kupowanych w aptekach jest w naszym kraju jednym z najwyższych w UE.

„W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej pojawił się zapis zmniejszający dopłaty pacjentów w aptekach. Zważywszy jednak, że prace nad nowelizacją całej ustawy wymagają czasu, dobrze byłoby szybciej przeprocedować tylko tę zmianę” – zaznacza Krzysztof Kopeć.