Ryvu ocenia dane z trwającego badania fazy Ib RVU120 w AML i HR-MDS jako bardzo obiecujące

Ryvu Therapeutics zaprezentowała nowe dane wskazujące na aktywność kliniczną i przedkliniczną RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19 oraz SEL24 (MEN1703), selektywnego inhibitora kinaz PIM/FLT3, podała spółka.

„Prezentowane podczas konferencji ASH dane z trwającego badania fazy Ib RVU120 w AML i HR-MDS są bardzo obiecujące. RVU120, jako monoterapia, wykazał znaczącą aktywność kliniczną i był dobrze tolerowany we wszystkich dawkach. Kontynuujemy etap eskalacji dawki i spodziewamy się silniejszych odpowiedzi klinicznych wraz ze wzrastającym poziomem zahamowania naszego celu molekularnego. Prezentowane dane dają nam większą pewność co do potencjału RVU120 w zakresie poprawy jakości życia pacjentów z AML i HR-MDS” – powiedział dyrektor ds. medycznych, członek zarządu Ryvu Therapeutics dr Hendrik Nogai, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo w ramach prowadzonego badania, sprawdzono efektywność farmakodynamiczną RVU120 u pacjentów z AML i HR-MDS, mierząc zmiany w poziomach bezpośredniego biomarkera – pSTAT5. W trakcie eskalacji dawki osiągnięto ekspozycję, przy której obserwowano zahamowanie markera pSTAT5 na poziomie przekraczającym 50%. Na bazie założeń przedklinicznych, próg ten jest wystarczający do uzyskania wysokiej skuteczności w wybranych grupach pacjentów, tzw. super-responderów. Dane otrzymane z prowadzonego badania na etapie eskalacji dawki (w przedziale dawek 10 mg-135 mg) zarówno u pacjentów z AML/HR-MDS, jak i z guzami litymi wskazują, że hamowanie markera pSTAT5 jest zależne od poziomu otrzymanej dawki leku, podano również.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)