Rząd chce przedłużyć obowiązujące obostrzenia wz. z COVID do końca marca 2023 r.

Rząd planuje przedłużenie ograniczeń, wprowadzonych w związku z COVID-19, do końca marca 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Oznacza to, że maseczki w przychodniach i aptekach w tym czasie będą obowiązkowe.

„W projekcie przewiduje się przedłużenie do dnia 31 marca 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:
1) aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem;
2) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską.” – czytamy w wykazie.

Projektowaną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego utrzymany zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, szpitalach i aptekach. Obecne przepisy obowiązują do 31 grudnia br.

(ISBnews)