PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 13,5% r/r do 46,06 mld zł w 2022 r.

Sprzedaż całego rynku aptecznego wyniosła 46,06 mld zł na koniec 2022 r., tj. o 13,5% więcej niż w roku 2021, wynika z danych PEX PharmaSequence. Z kolei wartość refundacji wyniosła 10,19 mld zł, co oznacza wzrost o 6,1% r/r. W samym grudniu wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 19,5% r/r i wyniosła 4,73 mld zł.

„Rynek apteczny w grudniu 2022 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 729,7 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 wzrosła o 770,7 mln zł (+19,5%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 757,1 mln zł (+19,1%). Obrót statystycznej
apteki w grudniu 2022 wyniósł 367,5 tys. zł, był to wzrost o 22,1% względem analogicznego okresu 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 264,7 mln zł i wzrosła o 68 mln zł (+5,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 155,1 mln zł i wzrosła o 183 mln zł (+18,8%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2 272,5 mln zł i wzrosła o 511,7 mln zł (+29,1%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 85,6 mln zł (+7,3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 121,5 mln zł (+11,8%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 550,8 mln zł (+32%), wskazano również.

„Średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 26,3 zł i spadła o 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 6,9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31,7 zł (wzrost o 3,9% vs grudzień 2021), średnia cena
produktów z recept pełnopłatnych to 34,2 zł (wzrost o 8,2% vs grudzień 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 21,6 zł (wzrost o 10,3% vs grudzień 2021)” – czytamy dalej.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła 25,3% i była niższa o 0,4% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do listopada marża wzrosła o 2%.

W grudniu refundacja leków osiągnęła wartość 943 mln zł, tj. o 5,3% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 19,9% i był niższy o 2,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 2,7 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, wskazano także.

PEX PharmaSequence jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

(ISBnews)