Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że co trzeci pacjent z rozpoznaniem nowotworu rozpoczyna leczenie z opóźnieniem. Zgodnie z przepisami system ma 28 dni na diagnostykę wstępną, która wykluczy lub potwierdzi raka, a pierwszy krok powinien nastąpić w ciągu 14 dni od wizyty, na której lekarz stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego, jednak opiekę zgodnie z tymi terminami otrzymało w 2022 r. jedynie 66% pacjentów (w 2021 r. było to 75% pacjentów, a w 2020 r. – 74%). Przyczynami są m.in. rosnąca liczba pacjentów oraz zamrożenie części procedur medycznych podczas pandemii.
–Resort zdrowia w odpowiedzi na interpelację posłanki Lewicy Pauliny Matysiak przyznał, że większość uzdrowisk ma nieznaczne problemy z dotrzymaniem wszystkich parametrów dotyczących jakości powietrza, jednak problem dotyczy nie tylko tych miejscowości, lecz i całego kraju.
–Z analizy GUS wynika, że mieszkańcy powiatów okalających miasta częściej wybierają miejskie szpitale i przychodnie niż placówki w rodzimym powiecie. Są miejsca, gdzie wszyscy pacjenci korzystają z opieki specjalistycznej poza miejscem zamieszkania. GUS sygnalizuje, że resort zdrowia podczas tworzenia map potrzeb zdrowotnych powinien brać pod uwagę zjawisko migracji pacjentów.

Rzeczpospolita
–Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby umożliwić pracownikom korzystanie z kilkudniowego zwolnienia lekarskiego bez konieczności wizyty lekarskiej lub teleporady. Rozwiązanie takie miałoby skrócić kolejki do lekarzy. Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki jest przeciwny temu postulatowi – jego zastrzeżenia budzi brak weryfikacji stanu zdrowia pracownika.