Przegląd prasy

stos gazet pośrodku ramka z napisem ISBzdrowie Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z danych resortu zdrowia i NFZ wynika, że w 2022 r. liczba hospicjów perinatalnych nie tylko nie wzrosła – jak zapowiadano po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji z powodu wad płodu – lecz spadła z 16 do 13. Spadła również liczba pacjentek – z 459 w 2021 r. do 257 w 2022 r. Wydatki na wsparcie rodzin, w których ma się urodzić śmiertelnie chore dziecko, wyniosły ok. 216 tys. zł.
–Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że nowa wersja projektu ustawy o modernizacji i rozwoju szpitalnictwa ma zostać ponownie wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu i pojawić się w Sejmie w najbliższych tygodniach. Nowa wersja ustawy zostanie ponownie skonsultowana.

Rzeczpospolita
–W życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia, z którego wynika, że reklamy produktów leczniczych będą musiały zawierać trzy różne ostrzeżenia dotyczące ich stosowania. Będą one krótsze i sformułowane prostszym niż do tej pory językiem. Reklama, którą zaczęto rozpowszechniać przed wejściem w życie rozporządzenia, a która nie spełnia nowych wymogów, może być rozpowszechniana nie dłużej niż przez rok.

Puls Biznesu
–Specjalistka onkologii eksperymentalnej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Magdalena Król otrzymała grant Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych o wartości 150 tys. euro. W jego ramach będzie badała zmiany zachodzące w środowisku nowotworu po terapii makrofagowej.