Przegląd prasy

stos gazet w tle, pośrodku banner z napisem ISBzdrowie przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Naczelna Izba Lekarska wystosowała petycję do resortu zdrowia o podjęcie pilnych działań mających na celu ukrócenie procederu wystawiania recept oraz zwolnień lekarskich online, bez kontaktu lekarza z pacjentem. Zdaniem NRL to nadużywanie przepisów, które miały swoje uzasadnienie w pandemii. Jak podaje „DGP”, ZUS podjął już działania w tej sprawie – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może cofnąć lekarzowi uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 3 albo 12 miesięcy.

Rzeczpospolita
–Lekarze wystawili w 2022 r. 21,8 mln zwolnień lekarskich, co oznacza wzrost o 6,7% r/r. W efekcie pracownicy spędzili na zwolnieniu 239 mln dni. Do 27 mln wzrosła również ogólna liczba zaświadczeń lekarskich, wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dominującą przyczyną absencji chorobowych były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej.

Parkiet
–Mabion uzyskał od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków możliwość uznania leku MabionCD20 za lek sierocy we wskazaniu nefropatii błoniastej. Taki status jest przyznawany terapiom przeznaczonym do leczenia rzadkich schorzeń. Daje to spółce korzyści kosztowe w postaci zwolnienia z licznych opłat, a także ewentualne korzyści biznesowe w przypadku podjęcia przez Mabion dalszych prac nad rozwojem projektu.

Puls Biznesu
–Narodowy Fundusz Zdrowia chciał wykluczyć z przetargu związanego z budową centralnego systemu IT NFZ Asseco i Kamsoft, czyli firmy, które od lat opiekują się starym systemem informatycznym NFZ. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła jednak odwołania spółek i nakazała wykreślenie z regulaminu kontrowersyjnego zapisu eliminującego je z postępowania.