SDS Optic ma rekomendację EBI na maks. 10 mln euro finansowania projektów B+R

Projekt dotyczący finansowania w formule pożyczki typu venture debt, które miałoby zostać udzielone SDS Optic przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w kwocie do 10 mln euro został umieszczony w otwartej bazie EBI w sekcji „Projekty do sfinansowania” ze statusem „w trakcie oceny”, podało SDS Optic. Status ten rozpoczyna formalny proces negocjacji ostatecznych warunków umowy finansowania, które wsparłoby rozwój platformy technologicznej inPROBE.

„Projekt realizowany jest w ramach programu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych pn. 'Research Innovation and Digitalisation Window (RIDW) Invest EU 1.1. Health Innovation’, który ma na celu zapewnienie finansowania projektów o dużej wartości społecznej i gospodarczej, przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Projekt finansowania spółki został umieszczony w bazie EIB ze statusem 'w trakcie oceny’, co oznacza zamknięcie wielomiesięcznych prac zmierzających do pozyskania finansowania EIB na rzecz spółki, w ramach których m.in. uzyskano formalną zgodę Komisji Europejskiej na finansowanie projektu spółki, podpisano stosowne umowy o poufności, przeprowadzono proces badania spółki, tzw. due dilligence, a także dostarczono i zbadano szereg dokumentów technologicznych i korporacyjnych, w tym dotyczących strategii rozwoju spółki. W momencie umieszczenia w otwartej bazie EIB projektu spółki zakończono również proces ustalania wstępnych warunków finansowych transakcji” – czytamy w komunikacie.

Celem potencjalnej umowy z EBI jest wsparcie inwestycji w dalszy rozwój prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do zintensyfikowania rozwoju platformy technologicznej inPROBE, w tym rozwój platformy w nowych zastosowaniach. Zarząd planuje przeznaczyć większość potencjalnych środków na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na badania przedkliniczne nowych aplikacji inPROBE, badania kliniczne nowych aplikacji inPROBE, niezbędne działania umożliwiające uzyskanie zgód regulacyjnych, wewnętrzne badania i rozwój związane z rozwojem nowych aplikacji, kosztów związanych z ochroną własności intelektualnej oraz kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu badawczego do centrum B+R prowadzonego przez spółkę, w tym kolejnych urządzeń do nowo powstającej półprzemysłowej produkcji pilotażowej fotonicznych części biosensorów inPROBE, wymieniono.

SDS Optic to firma rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2022 r.

(ISBnews)