Urteste chce przeznaczać na dywidendę 40-60% zysku netto w przypadku komercjalizacji

Urteste przyjęło politykę dywidendową za rok obrotowy 2023 i za lata następne, zgodnie z którą w przypadku wypracowania zysku w danym roku w związku z komercjalizacją technologii, zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidend w wysokości od 40% do 60% zysku netto, podała spółka.

„Uchwaliliśmy politykę dywidendową Urteste, ponieważ chcemy w transparenty sposób komunikować obecnym i przyszłym akcjonariuszom Urteste plany dotyczące podziału zysku w przypadku komercjalizacji technologii Urteste do wczesnej diagnostyki nowotworów. Nasz model biznesowy jest zgodny z modelem powszechnie stosowanym w branży i zakłada udzielenie licencji lub sprzedaż praw do technologii. W ostatnich latach na świecie sukcesywnie rosną inwestycje w obszarze diagnostyki nowotworów. Wyraźnie dostrzegamy, że nasza technologia bardzo dobrze wpisuje się w ten globalny trend” – powiedział prezes Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

Na początku stycznia spółka zawarła umowę z Clairfield Partners LLC na doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego w zakresie udzielenia licencji lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii, przypomniano. Flagowym i najbardziej zaawansowanym projektem Urteste jest Panuri – test na raka trzustki. Drugim projektem jest Multi-Cancer, którego celem jest opracowanie testu do jednoczesnego wykrywania wielu rodzajów nowotworów.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)