Genomtec zwoła na marzec NWZ ws. decyzji o emisji akcji m.in. dla Leonarto Funds

Genomtec podjął decyzję o zamiarze dalszego finansowania spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji, podała spółka. W tym celu spółka zamierza zwołać na ostatnią dekadę marca nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują w sprawie podjęcia uchwał dotyczących emisji do 1 237 000 akcji serii M oraz emisji do 400 000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, skierowanej do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany.

„Wszystkie prowadzone przez Genomtec działania nakierowane są na maksymalizację wartości spółki. Środki, które chcemy pozyskać z emisji akcji, przeznaczymy na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych w zakresie diagnostyki onkologicznej z wykorzystaniem posiadanego portfolio własności intelektualnej oraz opracowanie nowych wynalazków w tym obszarze. Wiem, że spółki, które systematycznie rozwijają swoją technologię, są postrzegane jako najatrakcyjniejsze z punktu widzenia branżowych inwestorów strategicznych. Ponadto chcemy też optymalizować proces produkcji kart reakcyjnych oraz analizatora Genomtec ID, a także zakończyć prowadzone w Polsce i Francji badania kliniczne naszej platformy. Planujemy również przeprowadzić program early access dla wiodących jednostek klinicznych na terenie Unii Europejskiej. Sprawne prowadzenie tych działań wymaga wzmocnienia pozycji gotówkowej Genomtec. Jesteśmy przekonani, że realizacja tych planów pozytywnie wpłynie na wzrost wartości spółki w procesie M&A” – powiedział prezes Genomtec Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

Spółka zawarła z Leonarto Funds SCSp list intencyjny, w którym został zadeklarowany zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy Genomtec a Leonarto Funds SCSp. Umowa inwestycyjna będzie określać zasady i warunki objęcia przez Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Genomtec. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany planuje sprzedać do 400 000 posiadanych (lub pożyczonych od innego akcjonariusza) akcji spółki w ramach procesu przyspieszonej księgi popytu (ABB), a następnie zainwestować całą kwotę pozyskaną z tego tytułu poprzez objęcie do 400 000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Genomtec. Cena emisyjna akcji serii M i akcji kupowanych przez Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany w ramach kapitału docelowego oraz uprzednio sprzedawanych w ABB będzie taka sama, wskazano także.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Zadebiutowała na rynku NewConnect w marcu 2021 r.

(ISBnews)