Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Mimo że problemem zakupu na życzenie recept i zwolnień lekarskich za pośrednictwem strony internetowej zainteresowały się ZUS, izby lekarskie i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, proceder nie został ukrócony. Ponadto w wyniku dziennikarskiego śledztwa okazało się, że dokumentacja potwierdzająca owe teleporady jest wypełniona wzorcowo, choć na podstawie zdarzeń, które nie miały miejsca.
–Z danych PEX PharmaSequence przygotowanych na prośbę „DGP” wynika, że liczba sprzedanych opakowań leków antydepresyjnych w Polsce przekroczyła w 2022 r. 30 mln i była o jedną trzecią wyższa niż 5 lat wcześniej.