Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–W styczniu br. wykryto w Polsce 220 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV, to niemal trzy razy więcej niż rok temu. Do 14 wzrosła też liczba chorych na AIDS, podczas gdy przed rokiem były to 4 osoby. W 2022 r. liczba nowych przypadków HIV była największa co najmniej od dekady – ujawniono ich 2,4 tys., co oznacza niemal dwukrotny wzrost wobec 2021 r. i trzykrotny wobec 2020 r. Liczba przypadków AIDS wyniosła 131 w porównaniu do 57 w 2021 r. Przyczyną jest m.in. spływanie danych nierejestrowanych podczas pandemii i przybycie do Polski pacjentów z Ukrainy.
–Zdaniem wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Janusza Heitzmana termin „choroba psychiczna” powinien zostać wyeliminowany z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – nowela proponuje zastąpienie go pojęciem „zaburzenia psychiczne”, jednak jest ono bardzo szerokie, dlatego należałoby je uzupełnić o „zaburzenia psychotyczne”. To regulowałoby możliwość przymusowego umieszczania pacjentów w szpitalu.

Dziennik Bałtycki
–Minister Zdrowia opublikował rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu u pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Rozporządzenie określa organizację opieki zdrowotnej, która dotyczy rozpoznania, leczenia, monitorowania bólu – niezależnie od jego przyczyny – u pacjentów leczonych ambulatoryjnie. W opinii rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca rozporządzenie to gwarancja uprawnień pacjenta do leczenia bólu, niezależnie od przyczyny, wieku czy miejsca.