Samorząd lekarski: Trzeba rozwiązać kłopoty z refundacją preparatu mlekozastępczego

Jak pomóc małym pacjentom oraz ich rodzinom, których dotyczy problem z refundacją preparatu mlekozastępczego Neocate LCP? Przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej skontaktowali się zarówno z Ministerstwem Zdrowia jak i z producentem żywności medycznej Nutricia Polska. W planach jest utworzenie multidyscyplinarnego zespołu, który rozwiąże patową sytuację.

Warto przypomnieć, że to za wypisanie recepty na ten specyfik są ścigani lekarze. Rekordzista ma zapłacić 160 tys. zł kary.

Sytuacja małych pacjentów, którzy ze względów medycznych nie mogą stosować środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego innych niż Neocate LCP, jest bardzo ciężka. Wiele rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, wprost nie stać na zakup preparatu bez refundacji. Poszukiwanie alternatywnych metod karmienia może rodzić ryzyko nasilenia się objawów nietolerancji pokarmowej (włącznie z ryzykiem wstrząsu i zgonu), niedożywienia (wraz z jego konsekwencjami), a także hospitalizacji, podczas której dziecko otrzymuje Neocate LCP z zasobów szpitalnych. Zwrócić należy uwagę, że narażenie życia i zdrowia pacjentów oraz ryzyko wysokich kar finansowych wraz z odsetkami nakładanych na lekarzy stanowią niemożliwe do zaakceptowania obciążenie.

Powyższe należy rozpatrywać w kontekście zarówno wciąż niedostatecznego finansowania sektora ochrony zdrowia, jak i danych GUS z 2020 r., według których ok. 500 tys. dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. W związku z tym prezes Okręgowej Rady lekarskiej w Warszawie Piotr Pawliszak oraz Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Monik Potocka zwrócili się do przedstawiciela producenta specyfiku, dyrektora medycznego i market access dywizji żywności medycznej Nutricia Polska, pana Artura Krzyżanowskiego z propozycją utworzenia zespołu roboczego z udziałem reprezentantów Nutricii, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i Ministerstwa Zdrowia.

„Zaznaczamy, iż jesteśmy w pełni gotowi oraz otwarci do współpracy merytorycznej w zrealizowaniu wspólnego celu jakim jest osiągnięcie rozwiązania w tej trudnej sytuacji dla lekarzy oraz pacjentów” – czytamy w piśmie przesłanym do Dyrektora Krzyżanowskiego.

Zespół miałby doprowadzić do urealnienie wskazań refundacyjnych dla preparatu. Należy dostrzec dużą odpowiedzialność społeczną Spółki Nutricia Polska wynikającą z potencjalnie ratującej życie i zdrowie roli preparatu mlekozastępczego Neocate LCP będącego jedynym pożywieniem dziecka, jak i niwelowaniu różnic w dostępie do terapii dla rodzin, dla których jej realizacja bez refundacji zagraża płynności finansowej lub jest wręcz niemożliwa.