Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 20-24 lutego br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 16-22 lutego 2023 r. wyniosła 12 667, podało Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 406 799 osób. W dniach 16-22 lutego wykonano 43,7 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 38,2 mln.

Bain & Company: Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej co czwarty Polak (26%) planuje zwiększyć wydatki na prywatną opiekę medyczną w tym roku. Ankietowani deklarują, że są gotowi płacić zwłaszcza za prywatne wizyty u stomatologa i ginekologa.

Krajowa Sieć Onkologiczna: Senat zmodyfikował definicję diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) tak, aby w ramach sieci objąć leczenie wszystkich rodzajów nowotworów, a także umożliwić szeroką diagnostykę w przypadku podejrzenia nowotworu.

Komisja Europejska: W pierwszej połowie 2023 r. Komisja Europejska zamierza zintensyfikować działania przeciwdziałające oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach proponowanej zmiany prawa farmaceutycznego UE. W 2023 r. budżet na działania UE we współpracy z państwami członkowskimi, Norwegią, Islandią i Ukrainą w ramach Programu UE dla zdrowia wyniesie 50 mln euro. Zagrożenie, że antybiotyki niebawem przestaną działać, z każdym rokiem staje się coraz bardziej realne.

Caritas: Z początkiem tego roku do dyspozycji Caritas Archidiecezji Poznańskiej trafiły telemedyczne Punkty Diagnostyczne. Z podstawowych badań i wsparcia wolontariuszy mogą korzystać osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy. Z usług można korzystać w ramach wsparcia medycznego prowadzonego w miejscach obsługi uchodźczej Caritas Poznań.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pure Biologics: Zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój jej działalności. Spółka przeprowadziła analizę budżetu, która wykazała, że z uwagi na ograniczone możliwości zaliczkowania środków dotacyjnych do zgodnego z harmonogramem, optymalnego z punktu widzenia budowy wartości projektów rozwoju niezbędne jest zaangażowanie ze strony kapitału obrotowego w wysokości przekraczającej obecne możliwości finansowe spółki.

Scope Fluidics: Zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 233,3 mln zł, tj. 85,57 zł na akcję. Oznacza to stopę dywidendy w wysokości 30%.

Synektik: Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało, by przeznaczyć na dywidendę 1,45 mln zł zysku z roku obrotowego 2021/2022 i 3,67 mln zł z kapitału rezerwowego, czyli w sumie 5,12 mln zł, co daje 0,6 zł na akcję.

MedApp: Rozpoczął przegląd opcji strategicznych dotyczących przyszłości spółki. Celem przeglądu jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Synektik: Zakłada, że sprzedaż 2-3 robotów chirurgicznych da Vinci kwartalnie jest realna, powiedział prezes spółki Cezary Kozanecki. W I kwartale roku obrotowego (październik-grudzień 2022 r.) spółka sprzedała 8 takich systemów.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Urteste: Opracowało prototyp testu diagnostycznego służącego do wykrywania raka żołądka i złożyło wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek.

Synektik: Planuje rozpoczęcie III fazy testów klinicznych kardioznacznika w Stanach Zjednoczonych w II połowie roku, po uzyskaniu zgody FDA, zapowiedział prezes spółki Cezary Kozanecki.

Celon Pharma: Uzyskał pozwolenie Food and Drug Administration (FDA) na przeprowadzenie programu III fazy klinicznej w USA dla esketaminy Celon DPI (Falkieri) we wskazaniu depresji lekoopornej dwubiegunowej.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)