Czy KSO zlikwiduje nierówności w dostępie do leczenia?

„Myślę, że ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) jest oczekiwana przez wszystkich pacjentów. Jej głównym zadaniem ma być przede wszystkim wyrównanie szans w dostępności do leczenia niezależnie od miejsca zamieszkania chorego” – podkreślał Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia podczas 11 Forum Pacjentów Onkologicznych.

„Niezależnie od tego, czy pacjent będzie leczony w Warszawie, czy w małej miejscowości, ma mieć diagnostykę i leczenie według takich samych standardów. Nawet jeśli leczy się w małej miejscowości, to w konsylium decydującym o planie leczenia będzie brał udział przedstawiciel szpitala o wyższym poziomie referencyjności. To jest gwarancją, że decyzja dotycząca planu leczenia będzie zgodna z najnowszymi możliwościami i osiągnięciami” – zapewnia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przypomnijmy, że 19 marca 2023 r. Sejm przegłosował ustawę o KSO, która określa zasady funkcjonowania sieci. Ma zostać na nią przeznaczonych 5 mld zł. „Tylko w tym roku Ministerstwo Zdrowia przeznaczy 500 mln zł na doposażenie placówek. Dodatkowo planujemy, że 30 nowych leków onkologicznych doczeka się w tym roku refundacji” – zapowiedział Kraska.

„W KSO kluczowe będzie koordynacja i współpraca między placówkami” – dodaje dr hab. n. med. Beata Jagielska z Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, dyrektor szpitala Grochowskiego w Warszawie.

„Leczenie onkologiczne dziś i 10 lat temu to niebo a ziemia” – podkreśla Jan Salomonik,
koordynator program Pacjent Wykluczony prowadzonego od 2013 roku. – „10 lat temu
leczenie onkologiczne nie było traktowane jako procedura ratujące życie, co powodowało, że oczekiwanie na badania i wizyty trwało wiele miesięcy. Staraliśmy się przyspieszać
diagnostykę i leczenie, doradzaliśmy też pacjentom, gdzie zwracać się o pomoc. Wszystko po to, by chorzy onkologicznie nie czuli się wykluczeni z racji swojej choroby – zaznacza Jan Salomonik.

W ramach Krajowej Sieci Onkologicznej każdy pacjent będzie miał wyznaczonego
koordynatora, który pomoże mu zapisać się na badania diagnostyczne, wizyty u lekarza.

„Mam nadzieję, że dzięki koordynatorom leczenia każdy pacjent zyska swojego prawdziwego opiekuna. Oczywiście, my nadal będziemy pomagać w ramach projektu Pacjent Wykluczony, sądzę jednak, że dzięki zmianom, które wchodzą w życie w ramach KSO, będziemy mogli nasze siły przekierować także na inne projekty” – dodaje Krystyna Wechmann, prezes Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Przypominamy, że Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej określa w szczególności:
• organizację i zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej
• zasady i sposób monitorowania jakości opieki onkologicznej
• zasady funkcjonowania i zadania Krajowej Rady Onkologicznej
• zasady i tryb finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej
• zasady udostępniania danych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej
• zasady prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO)