Genomtec deklaruje udział akcjonariuszy w korzyściach z potencjalnej sprzedaży technologii

Zarząd Genomtec podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii. Zgodnie z nią, zarząd będzie podejmował działania w celu partycypacji akcjonariuszy w korzyściach w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Genomtec lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy całości zysku uzyskanego w wyniku sprzedaży technologii, podała spółka.

„Zdecydowaliśmy się podjąć uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii, ponieważ chcemy dać obecnym i przyszłym akcjonariuszom Genomtec czytelną informację, że wszystkie prowadzone przez spółkę działania nakierowane są na maksymalizację zysku dla akcjonariuszy. W tym celu również zdecydowaliśmy się na emisję akcji. Pozyskane środki pozwolą nam na: wykazanie potencjału naszej technologii w obszarze diagnostyki onkologicznej, zakończenie badań klinicznych oraz walidację platformy Genomtec ID w wiodących ośrodkach medycznych w Europie. Jesteśmy przekonani, że te działania wpłyną na znaczący wzrost wartości naszej technologii” – powiedział prezes Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

27 marca odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze Genomtec zdecydują o emisji do 1 237 000 akcji serii M oraz emisji do 400 000 akcji w ramach kapitału docelowego skierowanych do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany, przypomniano.

W ramach prowadzonego przez Genomtec przeglądu opcji strategicznych, w styczniu Genomtec otrzymał od niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez spółkę portfela własności intelektualnej. Zgodnie z przyjętą przez Dennemeyera normą DIN/ISO 77100 obejmującą posiadane przez Genomtec patenty i zgłoszenia patentowe oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszacowana na 191,34 mln euro brutto. Średni okres ochrony patentowej posiadanych przez Genomtec petentów wynosi ponad 15 lat. Technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami m.in. w Europie, USA i Japonii oraz ponad 20 zgłoszeniami patentowymi na globalnych rynkach, przypomniano także.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)