Medinice miało 4,93 mln zł straty netto, 5 mln zł straty EBIT w 2022 r.

Medinice odnotowało 4,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 5 mln zł wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,25 mln zł w 2022 r. wobec 0,29 mln zł rok wcześniej.

„Wypracowane w 2022 roku wyniki finansowe GK Medinice są na zakładanym poziomie. Z uwagi na przewidziane, wzmożone, prace B+R, poniesione zostały większe nakłady inwestycyjne, co jest typowe na obecnym etapie rozwoju, szczególnie przy biznesie o takim profilu jak nasz. Przypomnę, że obecnie koncentrujemy się na pięciu kluczowych projektach, z czego trzy są na zaawansowanym etapie rozwoju. W związku z tym liczymy na to, że w kolejnych latach wyniki będą już zdecydowanie korzystniejsze i pozwolą nam osiągnąć oczekiwaną rentowność w celu zabezpieczenia przyszłości grupy oraz w efekcie dadzą możliwość wypłacenia dywidendy naszym akcjonariuszom” – powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Na 31 grudnia 2022 saldo gotówki na rachunkach bankowych GK wyniosło ponad 21 mln zł. Tym samym spółka posiada wystarczające zasoby na rozwój i kontynuowanie działalności na kilka najbliższych lat, podkreślono także.

W zdywersyfikowanym portfolio spółki znajduje się obecnie kilkanaście projektów. Natomiast w pipelinie znajduje się pięć kluczowych projektów, w tym PacePress, który ma szansę na komercjalizację jeszcze w tym roku. Model biznesowy GK Medinice zakłada osiągnięcie oczekiwanego zysku w momencie komercjalizacji projektów na rynku globalnym.

„Spodziewaliśmy się, że wraz z rozwojem naszych projektów, odpowiednio będą rosły także koszty działalności operacyjnej. W 2022 roku, zgodnie z naszymi założeniami, koszty grupy wzrosły osiągając poziom 5 mln zł. Największy wzrost kosztów związany był ze wzrostem zatrudnienia oraz wyrównaniem wyceny programu motywacyjnego. Znaczną zmianą względem poprzedniego roku są pozostałe przychody i koszty operacyjne. Warto podkreślić, że różnica wynika z rozpoznania zysku ze sprzedaży spółki Medi Ventures w 2021 roku, natomiast w 2022 roku z przeniesienia w koszty kilku pozostałych projektów, co nie wiąże się z ich zamknięciem, a jedynie odroczeniem na odpowiedni moment” – wyjaśnił wiceprezes ds. finansowych Arkadiusz Dorynek.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 4,86 mln zł wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)