Neuca nie wyklucza małych akwizycji w obszarze pacjenckim w 2023 r.

Neuca nie wyklucza akwizycji w obszarze pacjenckim w tym roku, ale pojedynczych i nie o bardzo istotnej wartości, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

„W tym roku skupimy się głównie na realizacji inwestycji odtworzeniowych o wartości pewnie zbliżonej do kwoty amortyzacji czyli – było – od 70 do 80 mln zł. Nie wykluczamy również pojedynczych akwizycji w obszarze pacjenckim, zgodnie z tym, co realizowaliśmy w poprzednich latach, ale tu również nie spodziewamy się jakichś bardzo istotnych wydatków kapitałowych” – powiedział Dzik podczas konferencji prasowej.

Neuca podała w opublikowanym dziś raporcie rocznym, że zakłada, iż w 2023 roku przeznaczy na inwestycje mniejszą kwotę niż w roku 2022 i skupi się na inwestycjach odtworzeniowych.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)