Neuca planuje przeznaczyć na inwestycje w 2023 r. mniejszą kwotę niż w 2022 r.

Grupa Neuca zakłada, że w 2023 roku przeznaczy na inwestycje mniejszą kwotę niż w roku 2022 i chce skupić się na inwestycjach odtworzeniowych, podała spółka.

„Grupa Neuca zakłada, że w 2023 roku przeznaczy na inwestycje mniejszą kwotę niż w roku 2022. Skupi się głównie na inwestycjach odtworzeniowych, które będą zbliżone do ubiegłorocznych. Grupa znajduje się w dobrej sytuacji gotówkowej i zakłada dalsze finansowanie poprzez środki własne, z ewentualnym wsparciem środków bankowych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Grupa Neuca na bieżąco obserwuje i analizuje rynek ochrony zdrowia. W 2023 roku Grupa Neuca nie wyklucza kolejnych inwestycji możliwych w każdym z obszarów działalności grupy. W 2022 roku zainwestowaliśmy m.in. w podmioty z rynku badań klinicznych (m.in. OncoBay, Agati)” – napisano także.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)