Otwarto Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM

Zakład Medycyny Regeneracyjnej WUM prof. dr hab. Magdalena Kucia Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM ma charakter unikatowy. Mniej niż 10 placówek w Europie ma sprzęt laboratoryjny tej klasy. To bardzo udana inwestycja w przyszłość medycyny i technologii w Polsce” – podkreśla prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor WUM ds. Nauki i Transferu Technologii.

Dzięki zakupionej aparaturze naukowcy z Laboratorium będą mogli prowadzić najbardziej zaawansowane technologicznie badania, w tym terapie celowane, które w przyszłości będą wdrażane w szpitalach klinicznych WUM. Zwiększył się również potencjał laboratorium do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, co wzmacnia współpracę jednostek naukowych i przemysłu.

„Dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego i funduszy unijnych, udało się dziś otworzyć laboratorium skupiające kadrę naukową, którą połączyły doświadczenie, pasja naukowa i umiejętności. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie nowych rozwiązań, opracowywanie nowych innowacyjnych protokołów w medycynie regeneracyjnej – dziedzinie nauki, która ma służyć naprawie narządów i tkanek i poprawiać jakość życia pacjenta” – podkreśla prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Do Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej trafił m.in.: unikalny na świecie cytometer przepływowy pozwalający na izolację komórek i nanocząsteczek z każdego materiału biologicznego; system spektrometrii mas z rewolucyjną rozdzielczością, umożliwiający pomiar stężenia każdej cząsteczki, od białka, pochodnej lekowej, fragmentu komórki itp.; personalny sekwenator o dużej przepustowości pozwalający na sekwencjonowanie nawet do 120Gb, zapewniając jednocześnie szybkość, prostotę obsługi oraz dostępność kosztową.

CePT II to projekt realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie: Warszawki Uniwersytet Medyczny (Lider), Uniwersytet Warszawski i Instytut Wysokich Ciśnień PAN. Badania prowadzone w ramach projektu objęły trzy zakresy tematyczne: medycynę regeneracyjną, nano medycynę oraz weryfikację innowacyjnych technologii poprzez wykorzystanie technik spektrometrii masowej, izotopowych oraz prototypowania 3D. W ramach projektu CePT II konsorcjum zakupiło specjalistyczną aparaturę i wyposażenie do celów badawczo-rozwojowych. Ich wartość to około 45 mln zł.