Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej

„Tworzymy wreszcie Krajową Sieć Onkologiczną – krajową sieć placówek wraz z całym systemem leczenia onkologicznego, walki z chorobami onkologicznymi w taki sposób, by w jak największym stopniu sprzyjać pacjentowi i aby ułatwić pacjentowi dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do opieki onkologicznej na terenie całego kraju, tak, aby stworzyć dla każdego szansę” – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent dodawał, że w zakresie strategii leczenia chorób onkologicznych przede wszystkim zadbać chodzi o szybką diagnostykę, skuteczne leczenie i rehabilitację oraz skuteczny powrót do aktywności. Nowotwory to druga (po chorobach układu krążenia) przyczyna zgonów Polaków. A wskaźnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych w Polsce jest jednym z najwyższych w krajach OECD i wynosi 228 zgonów na 100 tys. mieszkańców, przy średniej wynoszącej 191 zgonów na 100 tys. populacji.

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) zakłada wprowadzenie nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną, które usprawnią organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w projekcie miałyby utworzyć KSO.

Chodzi o Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodki Kooperacyjne. Podmioty lecznicze niewchodzące w skład Krajowej Sieci Onkologicznej nie mogłyby realizować opieki onkologicznej w ramach umowy z Funduszem (z wyjątkiem diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 roku życia, udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym).