Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–W zeszłym roku pogorszyła się sytuacja finansowa polskich szpitali – ok. 100 placówek
było zmuszonych do skorzystania ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym roku
ta liczba może być podobna, podczas gdy w 2021 r. było to 70 lecznic. Zdaniem dyrektora
programu „Ochrona zdrowia” oraz biura relacji z sektorem publicznym w BGK Piotra
Grzebalskiego główne powody kłopotów szpitali to stare, kosztowne w obsłudze długi, błędne decyzje zarządcze oraz skutki zmieniających się przepisów.
–Projekt nowelizacji rozporządzenia o Krajowym Rejestrze Nowotworów zakłada, że
gromadzenie informacji o pacjentach chorych na nowotwory nie będzie wymagać ingerencji
lekarza, rejestr ma być bowiem powiązany z Krajową Siecią Onkologiczną. W ramach KRN
mają być zbierane dane osobowe dot. m.in. wieku, płci, wykształcenia, obywatelstwa czy
adresu zamieszkania. Ewidencji ma podlegać również ocena stanu zdrowia, stopień
zaawansowania nowotworu, data rozpoznania oraz dotychczas przeprowadzonych badań.

Puls Biznesu
–Neuca, po przejęciu OncoBay Clinical – amerykańskiej spółki CRO, zainwestowała w
segment badań klinicznych ponad 300 mln zł. Zdaniem prezesa Clinscience i Pratii z Grupy
Neuca Tomasza Dąbrowskiego, odpowiedzialnego za segment badań klinicznych, pełna
integracja z OncoBayem zostanie zakończona jeszcze w marcu, a firma dzięki temu przejęciu
stała się globalnym graczem CRO łączącym Amerykę z Europą.