BioMaxima rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 r.

Zarząd BioMaxima zarekomendował wypłacenie dywidendy w kwocie 0,5 zł na akcję oraz przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy, podała spółka. Jednocześnie jako dzień ustalenia prawa do dywidendy zarząd zaproponuje 15 czerwca, natomiast jako dzień wypłacenia dywidendy – 30 czerwca 2023 r.

„Zarząd, podejmując decyzję w sprawie wysokości dywidendy oraz przekazania pozostałej części zysku na kapitał zapasowy wziął pod uwagę następujące czynniki:

1. Przewidywany w 2022 roku zysk jednostkowy i skonsolidowany jest najwyższy w historii spółki i grupy, co uzasadnia wypłatę dywidendy w najwyższej w historii spółki wysokości, zarówno kwotowo (ponad 2 mln zł), jak przypadającej na jedną akcję.

2. Finansowanie projektów rozwojowych w ramach realizacji przyjętej strategii grupy wymaga uczestniczenia w nich środkami własnymi. Zarząd uznaje, że dla zapewnienia wysokiego całkowitego zwrotu na inwestycji dla akcjonariuszy oraz dla bezpieczeństwa inwestycji w akcje spółki, rekomendowana wysokość dywidendy jest optymalna w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, umożliwia bowiem dalszy zrównoważony rozwój spółki w nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym.

3. Przeprowadzony program skupu akcji własnych w celu umorzenia, wyłącza akcje w posiadaniu spółki z działu dywidendy i pozwala trwale zwiększyć kwotę wypłacaną na jedną akcję zwykłą” – czytamy w komunikacie.

BioMaxima opublikuje raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2022 roku 28 kwietnia br.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od 2022 r.

(ISBnews)