Biomed Lublin miał 6,08 mln zł zysku netto, 16,06 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

Biomed Lublin odnotował 6,08 mln zł jednostkowego zysku jednostkowego w 2022 r. wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,84 mln zł wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 16,06 mln zł wobec 13,54 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,38 mln zł w 2022 r. wobec 41,15 mln zł rok wcześniej.

„Po raz pierwszy w historii Biomedu Lublin roczne przychody przekroczyły 50 mln zł, a zysk operacyjny zbliżył się do 10 mln zł. Cieszy, że pomimo niezwykle wymagającego otoczenia, a w szczególności konfliktu w Ukrainie (był to jeden z kluczowych rynków) oraz bardzo wysokiej inflacji, zwłaszcza materiałów produkcyjnych, dochodowość naszego biznesu rośnie. Duża w tym zasługa efektywnego zarządzania kosztami i optymalizacji wielu procesów. Poprawiliśmy wewnętrzną komunikację, budujemy własny zespół sprzedażowy w Polsce, co skutecznie uwalnia potencjał naszych kluczowych produktów. Rynek ukraiński udało się nam zastąpić zwiększoną sprzedażą w innych krajach, niemniej widzimy tam oznaki ożywienia i w perspektywie średniookresowej liczymy na powrót z naszymi produktami do Ukrainy” – powiedział prezes Biomed Lublin Mieczysław Starkowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka realizuje dwie strategiczne inwestycje – budowę nowego zakładu produkcyjnego i CBR – które mają zwielokrotnić potencjał polskiego producenta leków, podano także.

„Obie inwestycje są w trakcie realizacji i są w pełni zabezpieczone pod względem finansowania. Ich zakończenie planowane jest w tym roku, choć pełna operacyjność z uwagi na liczne wymagania walidacyjne, rejestracyjne czy niezbędne certyfikacje nastąpi na początku 2025 roku. Inwestycja w nowy zakład ma umożliwić zwiększenie produkcji Onko BCG o około 210 000 opakowań/rocznie, co oznacza zwielokrotnienie potencjału wytwórczego tego produktu. Budowa CBR ma podnieść konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów spółki, a także umocnić pozycję rynkową” – dodał prezes.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)