Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Urteste ustalona na 150 zł

Urteste w ramach prowadzonej oferty publicznej do 395 286 akcji serii E ustaliła cenę maksymalną na poziomie 150 zł za akcję, podała spółka.

„Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zakończy się 4 kwietnia o godz. 16:00. 5 kwietnia zostanie ustalona i opublikowana cena akcji oferowanych oraz ostateczna liczba oferowanych akcji serii E (w tym podział na transze)” – czytamy w komunikacie.

Zapisy na akcje serii E w transzy małych inwestorów rozpoczną się 11 kwietnia i potrwają do 20 kwietnia. Z kolei zapisy w transzy dużych inwestorów rozpoczną się 11 kwietnia i potrwają do 24 kwietnia. 26 kwietnia nastąpi przydział akcji oferowanych. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi około 3 tygodnie później, przypomniano.

W ramach oferty publicznej Urteste planuje wyemitować do 395 286 nowych akcji serii E i pozyskać do 52 mln zł netto niezbędnych do realizacji celów spółki w perspektywie do końca 2025 r. Cele są ściśle związane z działalnością badawczą obejmującą obecnie realizowane projekty. 31 mln zł spółka planuje przeznaczyć na badania kliniczne w priorytetowym projekcie PANURI (test na raka trzustki). Badania kliniczne mają rozpocząć się w II połowie 2023 r. i zakończyć do końca 2025 r. 11 mln zł spółka planuje przeznaczyć na utrzymanie i funkcjonowanie laboratorium oraz wynagrodzenia personelu badawczego. Według szacunków spółki, kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów do 2025 r. 6 mln zł spółka planuje przeznaczyć na prace związane z realizacją projektu Multi-Cancer prowadzące do osiągnięcia etapu gotowości do badań klinicznych. Zarząd spółki planuje osiągnąć ww. stadium badań na koniec 2025 r. 4 mln zł spółka planuje przeznaczyć na uzyskanie i utrzymanie do 2025 r. ochrony patentowej portfolio projektów Urteste opracowanych w ramach projektu Multi-Cancer.

Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)