IBS – zaburzenie trudne do zdiagnozowania

Zespół jelita nadwrażliwego (irritable bowel syndrome, IBS) dotyka około 10 proc. populacji w Europie. Co ciekawe dotyka on w szczególności kobiety w wieku od 18 do 39 lat. Kobiety odczuwają dolegliwości związane z IBS prawie dwa razy częściej niż mężczyźni: aż 64 proc. osób cierpiących na to schorzenie to kobiety. Nadal jednak jest to zaburzenie niedostatecznie poznane i trudne do zdiagnozowania. Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Funkcjonalnych Chorób Gastroenterologicznych (International Foundation for Gastrointestinal Disorders, IFFGD) ustanowiła kwiecień miesiącem IBS.

Leczenie IBS skupiało się dotychczas głównie na podejściu żywieniowym i leczeniu objawowym, czyli przynoszeniu ulgi w poszczególnych objawach (biegunka, zaparcia i ból). Badania naukowe w dziedzinie substancji naturalnych wprowadziły istotne zmiany w leczeniu tego zespołu.

Wyniki badań przedklinicznych opublikowane w czasopiśmie „Nutrients” wykazały, w jaki sposób różne matryce substancji naturalnych (mieszanki substancji naturalnych wyekstrahowanych z roślin i odpowiednio skomponowanych) są w stanie chronić błonę śluzową jelita poprzez pośrednie kontrolowanie stanu zapalnego i jednoczesne modulowanie odpowiedzi immunologicznej.

Do niedawna, w przypadku doświadczania dolegliwości takich jak biegunka, bóle brzucha i wzdęcia, zwykło się mówić błędnie o „zapaleniu jelita grubego” lub „drażliwości jelita grubego”. Określenia te, powszechne do dziś, są często niewłaściwe lub niedokładne. W pierwszym przypadku odnoszą się do zaburzeń, które są bardziej uciążliwe niż zwykły obrzęk, takich jak stany zapalne. W odniesieniu do drugiego przypadku, problem dotyczy nie tylko jelita grubego, ale także innych jego części. W ostatnich latach, także dzięki rozwojowi nauk medycznych, doszło do bardziej precyzyjnego określenia tego zaburzenia i zdefiniowania go jako zespołu jelita nadwrażliwego (IBS). Jest to złożony stan, który objawia się ze zróżnicowaną intensywnością poprzez wiele objawów, które obejmują ból brzucha i dyskomfort związany ze wzdęciami, biegunką i/lub zaparciami.

IBS jest dolegliwością o charakterze czynnościowym charakteryzującą się występowaniem wielu wzajemnie powiązanych czynników, takich jak: nieregularna motoryka jelit, nadwrażliwość trzewna, niewielki stan zapalny, zwiększona przepuszczalność jelit, zmiana mikrobioty. Ostatecznie – poprzez wpływ na tak zwaną oś mózgowo-jelitową – pociąga za sobą skutki o charakterze psychopatologicznym i powoduje uruchomienie układu odpornościowego.