Jedynie 2 proc. osób w spektrum autyzmu jest aktywnych zawodowo

Szacuje się, że w Polsce jedynie 2 proc. osób w spektrum autyzmu jest aktywnych zawodowo. To 5 razy mniej niż wynosi średnia dla Unii Europejskiej. Tymczasem, jak wskazuje raport Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych większe zatrudnienie realnie przekłada się na korzyści dla gospodarki, ale pozytywów jest zdecydowanie więcej. Osoby neuroróżnorodne często charakteryzują wyjątkowe cechy, które mogą być niezwykle przydatne w niektórych zadaniach. Są to np. szybkie wykrywanie kluczowych informacji, rozpoznawanie ukrytych wzorców, precyzyjna analiza danych. Szacuje się, że ok. 20 proc. osób wyróżniają szczególne cechy neurorozwojowe.

Niska aktywność zawodowa osób w spektrum autyzmu, a co za tym idzie jej niewykorzystany potencjał, w dużej mierze wynika z barier w postaci niedostosowania warunków pracy czy rekrutacji do ich potrzeb. W ramach tworzenia różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy P&G prowadzi już od kilku lat program zatrudniania osób w spektrum autyzmu.

Wprowadzenie specjalnych procesów rekrutacyjnych pozwala odkrywać talenty, które nie mają szans zaprezentować swoich umiejętności podczas standardowych rekrutacji. Jak podkreśla manager i zespół, w którym pracuje osoba neuroróżnorodna w P&G, jest to zdecydowanie wysiłek, który warto podjąć.

„Od pierwszego dnia zauważam wyjątkowe umiejętności i cechy Judyty, które sprawiają, że zyskaliśmy bardzo cennego członka zespołu. Sumienność, z którą wykonuje powierzone zadania, jest naprawdę imponująca. Jej zdolność do wychwytywania nieprawidłowości i luk, na które nikt wcześniej nie zwrócił uwagi, są bardzo inspirujące i motywuje cały zespół do poszukiwania możliwie najlepszych rozwiązań. Co ważne, jest to też niezwykle rozwijające doświadczenie dla mnie, jako dla managera i bardzo otwiera na to, jak unikalni jesteśmy oraz jak ważne jest, żeby tworzyć takie warunki, aby te unikalne cechy właściwie wykorzystywać” – mówi Kamil Sitkiewicz, Digital Department Leader w Fabryce w P&G w Aleksandrowie Łódzkim, manager Judyty.

Pilotażowy program zatrudniania osób neuroróżnorodnych w P&G rozpoczął się już cztery lata temu w Wielkiej Brytanii, a Polska była jednym z pierwszych państw, które go wdrożyły. Dotychczas zatrudnione osoby w Polsce realizują zadania biznesowe między innymi w Globalnym Centrum Usług Biznesowych (GBS) i Europejskim Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SNH) w Warszawie.

Aktywizacja zawodowa osób w spektrum autyzmu to nie jedyne działanie na rzecz tej społeczności, jakie podejmuje polski oddział firmy. W lutym br. pracownicy P&G podczas wewnętrznego hackathonu opracowali cyfrowe rozwiązanie na rzecz fundacji SYNAPSIS, które ułatwi prowadzenie badań przesiewowych. Nad aplikacją pracowały osoby z różnych zespołów, pracujących w drugim co do wielkości hubie IT P&G na świecie. Połączone siły i kompetencje w różnych obszarach pozwoliły im w trakcie godzin pracy, stworzyć i przekazać nieodpłatnie rozwiązanie cyfrowe, które pozwoli rodzicom w łatwy sposób dowiedzieć się, czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo, czy warto byłoby skonsultować się ze specjalistą. Pracownicy podkreślali, że dużą wartością była dla nich możliwość realnej pomocy w realizacji tego ważnego celu i wsparcie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, a przy okazji hackathon był dla nich także rozwijający i integrujący.

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu.